Formand for familielandbrug: Godt med dialog om udviklingen af dansk landbrug

'Ordet er Frit' skrives af et udvalgt panel. Det skrevne er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Peter Jørgen Kock, formand for familielandbruget Vest-Jylland

Angående rapporten ”Fra foder til føde II”, der udkom for et par uger siden - en rapport, som ni organisationer står bag, og som kommer med et bud på, hvordan landbruget i Danmark skal se ud i 2040:

Først vil jeg sige, at det er mange gode tanker i rapporten, men det er også dele af rapporten, vi i Familielandbruget VEST-jylland er meget uenige i. Vi er meget uenige, når det foreslås, at der skal skæres 70-90 procent i den animalske produktion. Vi skal udvikle erhvervet ikke afvikle. Jeg kender flere unge landmænd, der har animalsk produktion, der vil være meget kede af det, hvis de fik at vide, de havde 16 år tilbage med animalsk produktion. Nogle har lige købt deres ejendom og deres økonomiske situation vil i så fald blive ændret voldsomt.

Andre vil ikke kunne se sig selv i en anden produktionsform. Det skal man tage hensyn til. Desuden vil en reduktion af den størrelse også betyde markant mindre eksport til EU og resten af verden af gode danske klimavenlige fødevarer, i en tid hvor EU ikke kan brødføde sig selv. Hertil kommer, at klimaændringer gør det sværere for vores sydeuropæiske kollegaer at producere fødevarer. Endelig kommer der en voksende middelklasse i Asien, som vil efterspørge gode animalske produkter. I Danmark kan vi stadig producere gode fødevarer med et mindre klimaaftryk, og det skal vi fortsætte med, også animalsk produktion.

Vi skal turde at tænke anderledes for at udvikle dansk landbrug, men det skal ske på en måde, hvor vi tager hensyn til den enkelte landmands økonomi, og hvor vi ikke tvinger nogle landmænd til at lægge om til en produktionsform, de måske ikke har lyst til. I disse år bliver der iværksat mange forsøg blandt andet i afgrøder, hvor man måler klimagasser ved forskellige dyrkningsstrategier, og der bliver også forsket i fodersammensætning, så dyr (primært kvæg) udleder mindre metan. Alt sammen noget der kan være med til, at vi i Danmark får en mere klimavenlig fødevareproduktion, men det tager tid med denne udvikling, det skal vi have respekt for.

Vi står også i en tid, hvor mange har interesse i landbrugsjord, ikke nødvendigvis for at dyrke fødevarer, men til energiprojekter, skovrejsning etc. Dertil kommer en biodiversitets krise og klimaforandringer. Det betyder i min optik, at når vi taler udvikling af dansk landbrug, taler vi også arealanvendelse.

Hvor meget må landbruget fylde? Hvor meget skal være natur og kan der stå solceller på lavbundsjorde, der er taget ud af landbrugsdrift? Det er en debat, som vi i Familielandbruget VEST-Jylland glæder os til at tage. Det er altid godt, når vi har en dialog om, hvordan og i hvilken retning landbruget skal udvikle sig. Det vigtigste for Familielandbruget VEST-Jylland er, at der er plads til alle typer landbrug, uanset om det er med animalsk produktion eller det er mere planteprotein-baseret. I sidste ende skal vi huske, at det er forbrugeren der bestemmer, hvad vi skal producere. Det er jo dem, der skal vælge at købe vores produkter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle