Gråsten Landbrugsskole har rekordoptag af elever

På Gråsten Landbrugsskole glæder alle sig i øjeblikket over den store søgning til skolen. Det vidner om optimisme hos de unge, som skal være med til at sikre landbrugserhvervet en fremtid, mener skolen.

I det kommende skoleforløb på Gråsten landbrugsskole er der en god chance for at komme hinanden ved.

Skolen melder nemlig om et rekordstort antal ansøger til skolens uddannelser, og det giver udfordringer for kostskoleansvarlig, Peter Juhl.

"Der er store udfordringer med at få plads til alle de studerende, da rigtig mange af dem ønsker at bo på skolen. Det er glædeligt med så meget liv på skolen, og det giver de helt unge mennesker på skolens grunduddannelser mulighed for at spejle sig i de lidt mere voksne elever," siger Peter Juhl.

Uddannelsesleder og Konstitueret forstander Elin Lunding deler Peters Juhls opfattelse og fortæller endvidere, at det faktum, at skolen har et moderne og veldrevet landbrug er afgørende for mange elevers valg af Gråsten Landbrugsskole som uddannelsessted.

Det er især på lederuddannelsen, at skolen har oplevet rekordstor søgning med 50 tilmeldte på Produktionsleder og 22 på Agrarøkonomstudiet.

Stor kinesisk gårdejer i Danmark begæret konkurs 16. november · 11:03

På produktionslederuddannelsen, der varer 20 uger, er de studerende opdelt på tre hovedlinjer med 12 på plantelinjen, 15 på svinelinjen og 23 på kvæglinjen. 

EUX- landmand er en også en stor succes. 23 har afsluttet GF1 samtidig med tre gymnasiefag på niveau C, nemlig dansk, engelsk og samfundsfag. De 23 elever er nu klar til Grundforløb 2, hvor det handler om landbrugsfagene altså planter, teknik, køer og grise. 

På GF2 har skolen lige nu 70 studerende, hvor de 10 afslutter til marts og de 60 er klar til praktikpladser slut juni.

På 1. hovedforløb har skolen yderligere 75 elever.

Gråsten Landbrugsskole holder Åbent Hus lørdag d. 30. januar 10-15.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu