Grænsekontrol i Polen vil ikke omfatte levende dyr

Polen indfører grænsekontrol, men restriktionerne omfatter ikke transporter af varer og levende dyr. Tag alligevel alle forholdsregler lyder opfordringen fra Fødevarestyrelsen.

Den polske regering har oplyst, at Polen efter midnat den 14. marts 2020 vil indføre midlertidig grænsekontrol og forbyde udlændige at rejse ind i Polen for at bekæmpe spredning af COVID-19.

Det skriver Fødevarestyrelsen i et nyhedsbrev.
 
Foranstaltningerne træder i kraft fra den 15. marts og indtil videre 10 dage frem, med mulighed for forlængelse.
 
"De polske restriktioner omfatter ikke transporter af varer og levende dyr. Antallet af åbne grænseovergange vil dog være væsentligt begrænset. Fødevarestyrelsen henstiller til, at der i planlægningen af transporter afsættes tilstrækkelig tid til grænsekrydsning", lyder det i meddelelsen.
 
De nye tiltag må formodes at få betydning for forsendelser af levende dyr, da der må forventes længere ventetid ved grænseovergangene. Det kan heller ikke udelukkes, at der vil være lande, som helt afviser forsendelser af levende dyr.

Tag alle forholdsregler, før du sender dyr ud af Danmark

Uagtet at de nye restriktioner ikke omfatter transport af varer og levende dyr, opfordrer Fødevarevarestyrelsen alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at levende dyr kan afsættes på bestemmelsesstedet, før de levende dyr afsendes fra Danmark.

Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.
 
Hvis det ikke er muligt at få vished for, at levende dyrene uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark, da de vil kunne strande i transitlande, fx Tyskland, med de problemer, det medfører.

Hvis dine dyr bliver afvist ved en grænse mellem to EU lande

Skulle det alligevel ske, trods grundigt forarbejde, at en forsendelse af levende dyr afvises ved grænsen til et transit- eller bestemmelsesland, så vær opmærksom på følgende:

  • Det er de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen. Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen.
  • Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
  • Af dyresundhedsmæssige årsager giver Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke tilladelse til returnering af klovbærende dyr.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle