Grøn kritik: Udspil til landbrugsreform fremmer stordrift og svigter naturen

»EU ser stort på naturen og tager landbrugets parti i sit forslag til ny landbrugspolitik«, mener et netværk af grønne organisationer

28 grønne, europæiske organisationer, herunder Dansk Ornitologisk Forening, kritiserer EU-Kommissionens udspil til en ny europæisk landbrugspolitik.

Forslaget fastholder ifølge organisationerne et kritisabelt fokus på industrielt landbrug og stordrift og lægger op til en fortsættelse af hektar-støtten.

Til gengæld indeholder udspillet ingenting om finansiering af naturbeskyttelse - »ikke engang medfinansiering af det europæiske netværk af beskyttede naturområder i EU (Natura 2000-netværket)«.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse.

Vil fjerne grønne krav

DOF er også skeptisk overfor kommissionens planer om at afskaffe de grønne krav til landmænd om afgrødevariation og miljøfokusområder, og forslaget om at afskaffe systemet om »krydsoverensstemmelse«.

Det indebærer ifølge DOF og det grønne netværk »en svækkelse af krav til miljø, sundhed og dyrevelfærd, som landbrugere skal overholde for at få støtte.«

Frihed uden ansvar?

»Det væsentligste nye i Kommissionens udspil synes at være en massiv stigning i medlemsstaternes frihed til at fordele landbrugsstøtten, som de finder passende, men det præciseres ikke, hvordan medlemsstaterne skal holdes ansvarlige for at overholde grønne krav,« kritiserer DOF.

»Blæser på offentlig høring«

De 28 grønne organisationer mener, at kommissionens udspil ignorerer resultatet af en stor, offentlig høring om EU’s landbrugspolitik i foråret.

»Kommissær Hogan udtaler, at flertallet af respondenterne ønskede at fastholde hektarstøtten, men det er i direkte strid med de faktiske resultater af høringen, hvor mere end 80 pct. af respondenterne opfordrede til en radikal ændring af den nuværende landbrugspolitik,« skriver DOF.

Organisationen mener, at kommissionens udspil er »katastrofalt for fuglene og naturen og et arrogant forslag, der både svigter naturen og håner en halv million menneskers ønske om et landbrug, der bliver mere naturvenligt.«

Organisationerne bag kritikken kommer fra det globale partnerskab BirdLife.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle