Grønt ultimatum fra Pape om 624 tons kvælstof

Det blå slagsmål i kølvandet på den borgerlige landbrugspakke er langt fra slut, skriver Berlingske fredag.

K-formand Søren Pape Poulsen mener, at han har et »udestående« med regeringen og stiller nu et ultimatum: Regeringen – repræsenteret ved miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) – skal senest om to uger, fredag 8. april, give en »garanti« for, at de Konservative kan få politiske indrømmelser, som resulterer i en lavere udledning af kvælstof i de kommende år.

Det skal ske i forbindelse med de kommende forhandlinger om en såkaldt naturpakke og skal ifølge K-formanden sikre, at der i løbet af 2017 og 2018 samlet set udledes 624 tons mindre kvælstof. Formålet er ifølge Pape at tage en betydelig del af merudledningen af kvælstof som følge af landsbrugspakken i 2017. Og at neutralisere merudledningen fuldstændig i 2018. Dermed sikrer man med Papes ord, at »vi samlet set går i miljømæssigt nul et år tidligere end planlagt«.

Partiet foreslår, at der etableres en frivillig efterafgrødeordning, som giver landmændene en kompensation på 700 kroner pr. hektar efterafgrøder, de etablerer. Det kan ifølge Pape mindske kvælstofudledningen med 612 tons samlet set i 2017 og 2018 og er dermed krumtappen i det konservative udspil. For at nå op på 624 tons i alt foreslår partiet dog også en »hurtigere etablering« af såkaldte minivådområder. Den samlede pakke vil ifølge udspillet koste 51,9 mio. kr. at gennemføre.

»Jeg ved godt, at nogen har stillet spørgsmålstegn ved, om vi mente det seriøst, da vi krævede miljøkompenserende tiltag. Men klaveret spiller jo ikke sådan, at fordi en minister har måttet gå, så mener vi ikke længere noget politisk. Derfor siger vi nu til ministeren, at han har 14 dage til at meddele, om han er indstillet på at imødekomme vores krav eller ej. Og det må han så finde ud af,« siger Søren Pape Poulsen til Berlingske.

Politisk ordfører for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll, ikke imponeret af de Konservatives udspil:

»Jeg synes, de Konservative skulle have mere fokus på at få klinket skårene i det borgerlige Danmark,« siger Simon Emil Ammitzbøll, mens DF-formand Kristian Thulesen Dahl ikke vil kommentere de Konservatives ultimatum.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har alene ønsket at svare skriftligt på Berlingske spørgsmål om de Konservatives krav.

»Det er ikke nogen overraskelse, at de Konservative gerne vil have visse ting med i forhandlingerne. Men man kan ikke garantere noget om indholdet af en politisk aftale, inden den er indgået. Vi er fire partier, der skal blive enige, og vi skal finde finansiering. Alle skal kunne se elementer af egen politik i aftalen, men det, forventer jeg nu også, vil kunne lykkes,« lyder det fra ministeren.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle