Gram Slot forringede resultat, men nåede omsætningsmilepæl

Sommerens tørke, faldende økologiske mælkepriser og svigtende omsætning på hotel- og restauration sendte Gram Slots årsresultat for 2018 noget tilbage. 2018 blev dog året, hvor slottet rundede 100 mio. kr. i omsætning.

Sommerens tørke og en svigtende omsætning på hoteldriften kan tydeligt ses i Gram Slots regnskab.

For godset kan langt fra levere tal, der kan måle sig med 2017's rekordregnskab, hvor Gram Slot og Nybøl Gods landede et resultat før skat på 6 millioner kroner.

Det fremgår af Gram Slots årsregnskab for Gram og Nybøl Godser A/S, der i 2018 kan fremvise et overskud på blot 504.000 kr. efter skat (679.139 kr. før skat).

"Vi havde håbet på et overskud i nærheden af det fra 2017, men forskellige ting som tørken og store investeringer gør, at det ikke blev lige så stort som vi gerne ville", siger Svend Brodersen, direktør på Gram Slot.

Gram Slot driver i alt økologisk landbrug på 2500 hektar, en større mælkeproduktion, samt fødevareforædling, kulturformidling og hotel-, udstillings- og konferencefaciliteter.

Gram Slot fik sidste år Rema1000 ind i ejerkredsen, og butikken sælger de fleste af slottets produkter.

Rundede 100 mio. i omsætning

Men 2018 med stor modgang på priser og vejrforhold blev også året, hvor den samlede omsætning rundede 100 mio. kr. Helt præcist 102 mio.kr. hvilket er en stigning på 10 procent i forhold til 2017.

Allerede i 2016 var det et mål for adm. direktør, Svend Brodersen, at Gram Slot skulle nå en omsætning på 100 millioner kroner inden for fem år.

"Det var en milepæl at nå, og nu er vi ved at nå det niveau i forhold til størrelsen på virksomheden, som vi har drømt om og det ambitionsniveau vi havde, da vi startede", siger Svend Brodersen.

"Men vi kan også se, at der skal en stor omsætning til for at bære de store omkostninger, der er ved at have og skulle tage hånd om en gammel, fredet herregård og at lave de kulturaktiviteter, som vi gør", siger Svend Brodersen. 

Skyldes tørke og manglende omsætning på hoteldrift

Regnskabet byder på et overskuddet før skat på 679.000 kr. mod et budgetteret overskud på 6.378.000 kr.

Det forringede resultat skyldes især, at omsætningen på hotel- og restaurationsdriften har været væsentlig mindre end budgetteret, samt at man på landbrugsdelen blev påvirket af det mindre høstudbytte, som tørken bevirkede.

Derudover kom også den økologiske mælkepris under pres i løbet af året og påvirker resultatet negativt med cirka én mio.kr., og også omlægningen af en række lån til fastrentelån gav et tab.

Omkostninger til vedligeholdelse af bygninger, herunder istandsættelse og indkøring af
kartoffelpakkeriet på Brøndlundgård, samt overtagelse og opstart af yderligere tre gårde med et samlet areal på cirka 360 hektar, kostede på bundlinjen.

På Brøndlundgård er der blandt andet investeret i udstyr til håndtering af kartofler og grøntsager, så slottet nu selv opbevarer og pakker både kartofler og grøntsager.

En af de andre gårde ligger i Vojens, og er købt med henblik på etablering af en yderligere malkekvægsbesætning med op til 500 Jersey køer.

majs og kartofler sikrer positivt resultat

På trods af de mange varmegrader sidste sommer klarede Gram Slots markbrug sig dog på en række områder godt i 2018.

Majs, kartofler og løg gik bedre end forventet og er med til at sikre et positivt resultat for året samlet set.

Derfor kalder ledelsen i også årets resultat for 'tilfredsstillende taget i betragtning af årets udfordringer'.

Forventningen til 2019 lyder på et positivt resultat.

"Overskuddet vil stige i 2019, der er ikke noget der siger os, at vi ikke kommer til at komme tilbage på det niveau, som vi var på i 2017, for vi er så langt henne på året, at vi kan overskue, at vi får en fornuftig høst", siger Svend Brodersen.

Gram Slot dyrker over 250 hektar årligt med kartofler og andre grøntsager, og blev i 2018 kåret som årets bedste økologiske løgavler. Gram Slot dyrkede i 2018 omkring 15 - 20 procent af samtlige økologiske
kartofler, der bliver dyrket i Danmark.

Faktaboks

Tal fra årsregnskabet 

(Tal i parentes er 2017)

  • Årets resultat: 504.000 kr. (4.724.000 kr.)
  • Nettoomsætning: 101.703.000 kr. (92.558.000 kr.)
  • Bruttoresultat: 30.591.000 kr. (32.822.000 kr.) 
  • Egenkapital: 55.230.000 kr. (54.727.000 kr.)

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle