2.500 svineproducenter bruger meget lidt antibiotika

Over halvdelen af alle besætninger med slagtesvin bruger mindre end 2 ADD. Grænsen for gult kort er 5,9 ADD.

Forbruget af antibiotika i danske besætninger med slagtesvin er meget ulige fordelt.

KU-Sund (tidligere Landbohøjskolen) har lavet en opgørelse baseret på tal fra Vetstat. Tallene blev præsenteret på et møde om antibiotika-forbrug og antibiotika-resistens.

I opgørelsen er besætningerne listet efter forbruget af antibiotika pr. ADD.

ADD står for animal dayly dosis. En ADD svarer til en standarddosis antibiotika til ét slagtesvin én dag.

Grænsen for gult kort til slagtesvinebesætninger ligger på 5,9 ADD. Det sænkes til 5,6 ADD med virkning fra 1. april 2017.

Skæv fordeling

Opgørelsen viser, at ud af omkring 4.500 besætninger med slagtesvin har omkring 1.500 besætninger et forbrug mellem nul og én ADD.

Omkring 1.000 besætninger ligger med et forbrug mellem en og to ADD. Der er yderligere 900 besætninger med et forbrug mellem to og tre ADD.

Grænsen for gult kort ligger omtrent på halvdelen af besætningernes gennemsnitlige forbrug, der er mellem to en halv og tre ADD.

3.400 ud af 4.500 besætninger ligger således med et forbrug på eller under gennemsnittet.

Det efterlader så et forholdsvis lille antal besætninger, omkring 1.100, med et forbrug noget højere end gennemsnittet.

Den aktuelle opgørelse omfatter ikke besætningsstørrelse, så den viser ikke, om der er sammenhæng mellem forbruget af antibiotika og besætningsstørrelse.

Den viser heller ikke, hvordan det samlede forbrug til slagtesvin er fordelt.

Flere faktorer

Chefdyrlæge Claus Heisel, LVK, peger på, at flere faktorer spiller ind på et lavt medicinforbrug.

»Det drejer sig om kvaliteten af pasning, af grise og af stalde. Desuden spiller foderets kvalitet også ind,« lyder det fra Claus Heisel.

En del slagtesvinebesætninger har problemer med lawsonia, og behandler derfor med antibiotika.

»Hvis smågrisene har et lavt smittepres ved ankomst, staldene er rene og tørre, og foder og råvarer af god kvalitet, så kan man måske undvære denne behandling,« siger han.

Claus Heisel kunne også ønske sig flere nye og bedre stalde.

»Det er et problem, at der ikke er bygget mange slagtesvinestalde de sidste mange år,« siger chefdyrlægen.

Faktaboks

Opgørelsen:

  • 4.500 besætninger med slagtesvin
  • 1.500 bruger mindre end en ADD
  • 1.000 bruger mellem en og to ADD
  • 900 mellem to og tre ADD

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle