Avlsfremgang har sparet 0,19 FE pr. kg tilvækst på fem år

En slagtegris fra Topigs Norsvins æder i dag 16 kg foder mindre end for fem år siden. Dansk landsgennemsnit følger samme udvikling.

75 g højere daglig tilvækst og 16 kg mindre foder i perioden fra 30 til 120 kg.

Det er den fremgang, avlsbesætninger hos Topigs Norsvin har præsteret i de sidste fem år

»Produktionsbesætninger kan forvente samme fremgang i de kommende fem år«, lyder det fra Maria Frandsen, Topigs Norsvin.

16 kg sparet foder fra 30 til 120 kg svarer til et fald i foderforbruget på omkring 0,19 foderenheder pr. kg tilvækst.

75 g højere daglig tilvækst svarer til en lille uge kortere opholdstid i stalden.

Danske tal

Sammenligner man tallene fra Topigs Norsvins avlsbesætninger med tilsvarende tal fra landsgennemsnittet, som Seges offentliggør hvert år, er forskellen lille.

Landsgennemsnittet fra 2015 til 2020 baserer sig langt overvejende på DanAvl/DanBred-genetik i produktionsbesætninger.

I 2015 var foderforbruget 2,82 foderenheder pr. kg tilvækst. I 2020 var det faldet til 2,63, hvilket også var et fald på 0,19 eller præcis samme fald som hos Topigs Norsvins avlsbesætninger.

Tilvæksten lå i 2015 på 941 g og var i 2020 opgjort til 1.026 g, hvilket er en fremgang på 85 g eller en anelse over niveauet hos Topigs Norsvin.

 

Sohold

For Topigs Norsvins avlsbesætninger oplyser man, at der i de sidste fem år har været en fremgang på 0,5 totalfødte pr. kuld, 0,75 levendefødte pr. kuld og 1 fravænnet pr. kuld.

Topigs Norsvins avlsbesætninger har altså formået at fravænne en gris mere pr. kuld, selv om totalfødte kun er steget en halv gris pr. kuld.

Topigs Norsvin oplyser ikke de faktiske tal for kuldresultaterne, kun ændringen.

De samme tal i landsgennemsnittet viser, at der har været en fremgang på 2,0 totalfødte pr. kuld (fra 17,6 til 19,6), 1,7 levendefødte pr. kuld (fra 16,0 til 17,7) og 1,2 fravænnet pr. kuld (fra 13,9 til 15,1).

Danske produktionsbesætninger har altså præsteret at fravænne lidt mere end en gris pr. kuld på baggrund af en fremgang på to totalfødte pr. kuld.

Hvor Topigs Norsvins avlsbesætninger har øget pattegriseoverlevelsen, har danske produktionsbesætninger en udfordring med at fastholde overlevelsen.

Faktaboks

Avlsfremgang

  • Fremgangen for foderforbrug og tilvækst for slagtegrise er stort set den samme for Topigs Norsvin som i det danske landsgennemsnittet, der overvejende er baseret på DanBred-genetik.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle