Betalt indhold af MSD Animal Health

Bakterien Pomona kan være skyld i mange aborter

En opblussen af sene aborter og en markant forhøjelse af antal mumificerede grise kan skyldes en infektion med Pomona - og det koster smågrise.

Pomona er en leptospir-bakterie, der forekommer spredt i danske besætninger. Bakterien er tidligere blevet diagnosticeret i syv so-besætninger på Lolland, hvor blodprøver identificerede Pomona som årsagen til hundredvis af aborter. Andre varianter af leptospirer kan lave de samme abortproblemer.

Ved en akut infektion med Pomona, og visse andre leptospirer, kan der forekomme aborter i større eller mindre omfang. Der findes bare ikke noget bestemt tal for omfanget af aborter. Faglitteraturen angiver alt fra 1 % til 50 % i de akutte tilfælde. Tallets størrelse afhænger af smittepres, besætningens hygiejneniveau, generel immunitet og meget mere.

En ny infektion kan vise sig som en markant forhøjelse af aborter, der så vil aftage over tid. I en undersøgelse nåede abortprocenten op over 12 % under et akut udbrud med Pomona, og på årsbasis blev det til godt 4 % aborter. I Danmark anser vi cirka 2 % aborter som et acceptabelt niveau, men ved højere abortprocenter bør besætningen være opmærksom på en mulig infektion med Pomona eller andre leptospirer.


I Danmark er brandmusen den naturlige vært for leptospiren Pomona.


Omkostningerne ved at have et reproduktionsproblem kan vurderes ved hjælp af Seges’ notat om økonomiske konsekvensberegninger.

Har din besætning en infektion med Pomona og f.eks. 4 % aborter på årsbasis, så vil de godt 2 % heraf svare til tabet ved infektionen. Med et gennemsnitligt antal levende fødte grise vil en forhøjet abortprocent på 2 procentpoint svare til cirka 0,4 grise per kuld. Ved hjælp at Seges’ notat kan det omregnes til en værdi af 188 kr. per årsso.

Din dyrlæge kan vurdere udsving i besætningens produktivitet, risikoen for Pomona infektion og eventuelt iværksætte et behandlingsprogram. Programmet kan være antibiotika til de akut syge dyr eller et vaccinationsprogram, der beskytter alle dyr fremover.

Infektion med Pomona giver typisk aborter.


Det kan du gøre

En god staldhygiejne kan mindske risikoen for en infektion og vil virke forebyggende. Polte eller søer kan optage bakterien via drikkevand, der er forurenet med Pomona fra en mus. Bakterien finder vej til dyrets urinveje og bør, hvor den slår fostrene ihjel. Typisk viser det sig som sene aborter og flere mumificerede grise.

Har din besætning alligevel ringe reproduktionstal, og er besætningen i risiko for en Pomona infektion, kan behandling med antibiotika eller forebyggelse med vaccination komme på tale.

Leptospirer kan behandles med antibiotika. Bakterien er såkaldt gram-negativ, og derfor er udvalget af antibiotika begrænset. Der skal typisk behandles i en periode, men det syge dyr er vanskeligt at finde, på grund af uklare symptomer før selve aborten.  

Igennem mange år har der eksisteret en mulighed for at vaccinere som forebyggende behandling.  Ved vaccination bliver alle løbeklare og drægtige dyr behandlet, og besætningen opnår en bred immunitet mod leptospirer. Ind til 2018 har vaccinerne være solgt på en særlig tilladelse, men nu kan dyrlægen uden særlige krav iværksætte en vaccination.

Notat nr. 1842, Økonomiske konsekvensberegninger – December 2018. L&F, Seges svineproduktion.

Faktaboks

Bakterien Pomona

Der findes flere typer af leptospirer, og Pomona er en af dem. De forskellige typer har tilpasset sig en eller få pattedyr, hvor de så i perioder lever permanent i dyrenes urinveje.

Pomona har tilpasset sig brandmus, der så kan smitte so-besætningerne. Hos svin har denne leptospir en betydning, fordi den udgør en stor risiko for aborter.

Udbrud konstateres mest i besætninger med løsdrift, hvor søerne også har mulighed for at smitte hinanden.

Emneord Pomona, Leptospirose, aborter, omkostninger, antibiotika, vaccination

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.