Bider grisene hale og sutter navle - måske mangler de vand

Vær opmærksom på om søer, pattegrise og smågrise får nok vand.

Af Kirsten Kyndesen, svinerådgiver, Bornholms Landbrug

Er vi sikre på, at grisene altid får nok drikkevand, og hvad betyder det, hvis det ikke er tilfældet?

En undersøgelse har vist, at ca. 45 procent af søerne har en urinvejslidelse ved slagtning. Det indikerer, at der er problemer med vandforsyningen i flere besætninger.

Udover en øget risiko for en urinvejslidelse, så påvirkes søernes foderoptagelse og mælkeydelse negativt ved en utilstrækkelig vandforsyning.

Diegivende so har brug for 4-8 liter pr. kg foder

En diegivende so har behov for 4-8 liter vand for hvert kilo foder den æder for at kunne yde optimalt. Det kræver en god vandforsyning, og det kræver kontrol.

Et vandspejl i krybben er ikke tilstrækkeligt til at afgøre om soen får nok vand.

Den gældende anbefaling er, at ventilerne i farestalden yder minimum 4 liter pr. minut, men her bør der vælges en ventil med en højere ydelse. Det samme gælder for de øvrige søer, hvor anbefalingen er på 2 liter pr. minut. Ydelsen af ventilerne skal kontrolleres, når der er pres på systemet, det vil sige under fodring, ved vask og ved fyldning af vådfoderkar.

Pattegrise oversete

Men der skal ikke kun være fokus på søerne.

Pattegrisene er ofte lidt oversete, når vi taler om vand, men de skal have en fornuftig vandforsyning, hvis de skal optage supplerende tørfoder. Lovgivningen foreskriver, at pattegrise skal have adgang til rent drikkevand fra de er to uger gamle.

En ventil med en drikkeplade er en ofte anvendt løsning til pattegrisene i farestalden, da denne giver grisene let adgang til vand.

I mange tilfælde er trykket dog for højt, og det betyder, at grisene får ”brusebad”, når de aktiverer ventilen. Dette er ikke videre fremmende for motivationen for at drikke og i øvrigt ikke optimalt for en lille gris at blive afkølet.

Det anbefales, at ventiler til pattegrise yder ca. 0,5 liter pr. minut uanset type, og at der monteres en reduktionsventil, hvis trykket er for højt.

I smågrisestalden er det ligeledes vigtigt, at der ikke skal en for stor kraft til at åbne ventilen. Der anbefales en maksimal åbningskraft på 0,5 kg af ventiler til smågrise (og pattegrise).

Hos de nyfravænnede grise kan et for højt åbningstryk betyde, at nogle grise ikke kan udløse ventilen for adgang til drikkevand. Det vil typisk gå ud over de mindste grise.

Kontrollér alle ventiler mellem hvert hold og vær opmærksom på unoder hos grisene som navlesutning og halebid. Det kan skyldes, at grisene mangler vand.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle