DB-tjek afslører: Her kan griseproducenten tjene op til 130.000 kr. årligt

Velas har gennemgået DB-tjek af griseproducenternes bedrifter, og heraf fremgår det at der er store udsving i omkostninger og effektivitet hos landmændene. Er man opmærksom, kan der være mange penge at tjene, og det gælder ikke mindst på øget fodereffektivitet, siger konsulent.

Hvert år foretager griserådgivningerne i Danmark adskillige DB-tjek af griseproducenters bedrifter.

Nu viser en opgørelse over DB-tjek fra andet halvår af 2022, at der blandt griseproducenter er store forskelle i de samlede omkostninger til at producere grise. 

Det fortæller Velas.

Sammenlign med lignende bedrifter

Selvom der kan være gode grunde til forskellene, anbefaler Rie Krukow, grisekonsulent i Velas, som hvert år foretager adskillige DB-tjek, at den enkelte producent ser egne omkostninger efter og sammenligner med produktioner, som ligner ens egen. 

- Omkostninger til f.eks. avl vil klart være forskellig, afhængig af om der produceres egne polte, eller der indkøbes polte.

- Derfor skal vurderingen af egne omkostninger gøres på det rigtige grundlag og ud fra sammenligning med lignende bedrifter, så man kan blive klogere på, om der er basis for besparelse i ens produktion, siger Rie Krukow. 

Stor forskel på foderudnyttelse

Foder er den største omkostning i griseproduktionen, og her viser DB-tjekkene, at der er store udsving i foderudnyttelsen ved både smågrise og slagtegrise, men også i foderforbruget hos søer. 

- Der er god grund til at se på, om man som griseproducent kan optimere sin foderudnyttelse, for her kan være mange penge at spare.

- Samtidig viser vores erfaringer, at dyrt foder til smågrise ikke nødvendigvis er lig med bedre foderudnyttelse, så her kan der også være noget at spare, siger Rie Krukow. 

Figur 1. DB-tjek af 41  bedrifter, foderpris og fodereffektivitet for smågrise

Den røde linie viser foderprisen (venstre akse)
De blå søjler viser tilsvarende reference foderudnyttelse 7-30 kg

Tjen op til 130.000 kr. 

Som eksempel peger hun på, at hvis man kan effektivisere med 0,05 FEsv. pr. kg slagtegris, vil man kunne tjene 10 kr. mere pr. gris. Den gennemsnitlige bedrift i DB-tjek for andet halvår producerer 12.900 grise om året, hvorfor den årlige indtjening vil være 130.000 kr. ekstra. 

Ved en årsso betyder en effektivisering på 50 FEso pr. årsso, at man tjener 120 kr. mere pr. årsso. En gennemsnitsbesætning i DB-tjekopgørelsen er cirka 1.050 årssøer, hvorfor besparelsen ligger på 125.000 kr. årligt. 

Store forskelle i afregningsprisen ved slagtning har også stor betydning for, hvor meget man tjener pr. leveret slagtegris. 

- Vi har kigget på et par produktioner, hvor der er leveret for mange overvægtige grise. Det har medført lavere afregningspris pr. kg - samtidig med at foderforbruget er steget svarende til de ekstra kg gris, fortæller Rie Krukow. 

Ved en slagtevægt på over 100 kg vil der eksempelvis være et marginalt tab på grisen på cirka 120 kr. inkl. foder. 

Veterinære omkostninger og avlsomkostninger

Som et af de andre områder, hvor mange griseproducenter formentlig vil kunne finde potentiale for de største besparelser, peger Rie Krukow på både veterinære omkostninger og avlsomkostninger.

Her ligger ifølge opgørelsen over DB-tjek nogle af de største forskelle. 

- Her skal omkostninger til eksempelvis vacciner afspejle det sundhedsniveau, der er i besætningen, og derfor skal man anskue sit omkostningsniveau ud fra det perspektiv, siger hun.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle