Derfor skal du kende den nøjagtige fravænningsvægt

1 kg mere på fravænningsvægten betyder ca. 2,7 kg mere på afgangsvægten. Det er i hvert fald potentialet.

Af Niels Hegelund, svinekonsulent, Velas

Nøgletallet ”Fravænningsvægt” kan forklare meget: 

  • afgangsvægt for smågrise
  • tilvækst og foderforbrug for smågrise
  • uhensigtsmæssigheder eller succeser i farestalden

fravænningsvægt og Afgangsvægt

1 kg mere på fravænningsvægten betyder ca. 2,7 kg mere på afgangsvægten. Det er i hvert fald potentialet.

Der er jo mange begrænsninger for, at grisene kan vise deres virkelige potentiale. Meget ofte er det kvadratmeter, der kan være den begrænsende faktor. Men jo også sundhed, pasning, antal ædepladser, foderskifte, fodersammensætning med råvarevalg og næringsindhold spiller afgørende roller for produktiviteten. 

Det er svært at finde helt nøjagtige tal på, hvad et 1 kg ekstra fravænningsvægt betyder, men med udgangspunkt i Gompertz vækstfunktioner, så kan nedenstående grafer opstilles.

Figur 1. Vækstkurve fra fravænning til dag 53 i smågrisestalden

Stor forskel på at sælge 26 eller 30 kilos grise

Figur 1 viser, at med 53 dage i smågrisestalden, så vil der være ca. 3 kg’s forskel i afgangsvægten, for hver gang fravænningsvægten øges med 1 kg.

Seges har lavet nogle foreløbige tal, der viser en lidt lavere effekt = ca. 2,7 kg pr. kg fravænningsvægt. Effekten på afgangsvægt ved fravænningsvægt ved 4 og 5 kg er nok endnu lavere.

Men der er jo også stor forskel på at kunne sælge 26 kg grise eller 30 kg grise. Både på prisen, men også på salgskvaliteten. Der er bare nemmere at sælge 30 kg grise end 26 kg grise, hvis man skal finde en ny smågrisekøber. 

En del besætninger har suppleret deres smågrisestalde med babystalde eller klimacontainere, for at lappe på den lave afgangsvægt som 4, 5 og 6 kg’s grise ved fravænning ellers vil give. 

Foderskift: hvornår?

Figu1 viser også meget tydeligt udfordringerne omkring foderskift, hvis man ikke har sorteret sine grise ordentligt. 

Vi vil gerne skifte til slutblandingen (15-30 kg) ved ca. 15 kg. Hvis grisen vejer 8 kg ved fravænning, så når den 15 kg efter 24 dage. Hvis grisen vejer 4 kg ved fravænning, så når den 15 kg efter 40 dage. 

Og ved foderskiftet omkring 9 kg, så har 8 kg-grisen gået i stalden i ca. 10 dage og 4 kg-grisen i ca. 26 dage.

Lav derfor markering af hvilke stier, der skal skifte foder hvornår, så de store grise ikke får de dyre blandinger for længe, og de små ikke får dem længe nok.

Vurdering af tilvækst

Den gennemsnitlige daglige tilvækst vil være 350 gram for 4 kg grisen og 500 gram for 8 kg grisen. Derfor er det også vigtigt at kende den nøjagtige fravænningsvægt. '

Alt for mange besætningen indtaster samme fravænningsvægt hver eneste uge.

Så udover at man får en forkert beregnet tilvækst og forkert beregnet foderforbrug, som derfor ikke kan sammenlignes 100 procent med andre besætninger, så får man heller ikke mulighed for at følge op på de tiltag, man har gjort i farestalden for højere fravænningsvægt, og om de reelt har virket.

Og det er jo i farestalden at kampen om højere fravænningsvægt skal stå.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle