Betalt indhold af TripleA

Det bedste foder gavner både grisen, klimaet og din pengepung

Ved at vælge AX3Digest giver du fravænningsgrisene mindre diarre, mindsker klimabelastningen med 7 % og får med en højere tilvækst, sundere og mere værdifulde grise.

Som svineproducent er du under et konstant pres. Ikke bare skal du sikre din økonomi i en tid med stærkt svingende afregningspriser – samtidig skal du leve op til samfundets krav om bedre dyrevelfærd og mindre belastning af miljøet. Udfasningen af zink er netop gennemført for at mindske belastningen af miljøet fra gyllen, men kan til gengæld give udfordringer med diarre og dermed dårlig dyrevelfærd. Skal du som svineproducent opfylde både velfærds- og miljøkrav, samtidig med at bedriftens økonomi er intakt, stiller det overordentligt store krav, ikke mindst når du skal vælge foder.

Det rigtige foder sikrer, at proteinet optages i smågrisens tyndtarm, hvor det kan omsættes til trivsel og tilvækst for grisen. Så lidt som muligt skal ende i tyktarmen, hvor det giver diarre og ender i gyllen. Jo mere effektivt, foderet bliver udnyttet i den første del af tarmsystemet, des mindre skal du bruge. Dermed nedsætter du også bedriftens klimaaftryk.

Hurtig fordøjelse giver høj tilvækst 

I sidste artikel her i magasinet ’Kræv dokumentation, når du vælger foder uden zink’ - beskrev vi i detaljer, hvordan AX3Digest virker i den første del af fordøjelsessystemet: Mavesæk, tolvfingertarm og tynd-
tarm. En undersøgelse fra det franske institut MixScience viser, at over 90 % af proteinet i AX3Digest er omsat efter 20 minutter, mens det tilsvarende for en blanding af soja og fiskemel er under 70 %. 

En rapport fra hollandske SFR (Schothorst Feed Research) dokumenterer, at AX3Digest har en markant lavere ph-værdi og væsentligt lavere askeindhold end alternativerne. Samlet betyder det, at der med AX3Digest skal bruges 7 % mindre foder til at producere en 35 kg gris.

Mindre spild, mindre diarre

I denne artikel vil vi dokumentere, at man med AX3Digest ikke bare opnår bedre produktionsresultater, men også en bedre dyrevelfærd (mindre diarre) og et lavere klimaaftryk, simpelthen fordi AX3Digest optages tidligt i tarmsystemet, hvor det gør nytte.

Effektiv fodring af fravænningsgrisene giver:

1. Mindre diarre, når protein ikke ender i tyktarmen

Det sarte fordøjelsessystem i fravænningsgrisen er meget følsomt overfor proteinets tilgængelighed. Et svært tilgængeligt protein vil give en større andel ufordøjet restprotein i tyktarmen, hvor det udgør næring for diverse bakterier og dermed øger risikoen for fravænningsdiarre. 

Som det ses af figur 1 ovenfor, er der stor forskel på, hvor meget af proteinkilden, der ender i tyktarmen og gyllen. I forsøget fra SFR indgår HP sojaskrå, LT fiskemel og AX3Digest. Mens 17 % af proteinet i AX3Digest-blandingen kommer ufordøjet i tyktarmen, er de tilsvarende tal 28 % for HP sojaskrå og 31 % for LT fiskemel. Halvdelen forbruges af bakterier i tyktarmen, mens resten udledes i gyllen.

Dette har helt tydelig betydning for grisens afføring, den såkaldte gødningsscore. Undersøgelser fra SFR viser, at afføringen i hele fravænningsperioden er markant bedre for AX3Digest-blandingen. Selv ved høje niveauer af råprotein (20,5 %) i fravænningsfoderet er gødningsscoren mindre påvirket af AX3Digest end af HP sojaskrå/HP300 med eller uden nedsyring. Især i de første, meget følsomme dage er forskellen markant som det ses på figur 2 nedenfor.2. Mere protein til kød, mindre til gylle

Som nævnt nedbrydes proteinet i AX3Digest hurtigt og gøres dermed mere tilgængelig for optagelse. Men selvom proteinet optages, er det ikke sikkert, at det bruges til at opbygge muskler. En måde at undersøge det er at se, hvor meget kvælstof (N), der ender i grisens urin. 


I det nyeste forsøg har SFR analyseret, hvor stor en andel af det tildelte protein, der omsættes til tilvækst, og hvor meget, der ender i urinen. Som det ses af tabel 1 ovenfor, bruges en markant større andel af kvælstoffet til muskelopbygning, hvis man fodrer med AX3Digest. Muskelopbygning er et andet udtryk for kød, og når foderet skaber værdi i form af kød på grisen, betyder det samtidig, at en mindre andel af kvælstoffet ender i gyllen.

3. Bedre foderudnyttelse, lavere klimatryk

En væsentlig udfordring for landbruget er at nedsætte klimabelastningen, og her spiller effektiv fodring en afgørende rolle. Jo færre kilo foder, der skal bruges til at producere et kilo kød, jo lavere er klimabelastningen. 

Som det ses i nedenstående tabel 2, er fodereffektiviteten ved at bruge AX3Digest, målt som kilo foder pr. kilo gris fra dag 0 til dag 35, 7 % bedre end ved at anvende sojaskrå/HP300. Dette er på trods af at AX3Digest blot er anvendt i perioden 0 – 14 dage. Det kan direkte oversættes til en tilsvarende reduktion af klimabelastningen.  Den rigtige fodring er dermed et væsentligt bidrag til at nå landbrugets klimamål ved at øge effektiviteten, ikke ved at skære ned.

Schothorst Feed Research er verdens førende uafhængige forskningsorganisation til udvikling af vindenskabelig og ernæringsmæssig viden.


AX3Digest produceres af TripleA, Hornsyld

For yderligere information: www.triple-a.dk

Emneord sponsoreret, Triple A, griseproducent, AX3 Digest, fravænningsgrise, Diarré

Betalt indhold af TripleA

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.