DLG: Sådan ser vi sojamarkedet

DLG markedsorientering soja.

Af Jesper Westmark Andersen, råvarechef, DLG

Sydamerika

Produktionen af sojabønner ser ud til at blive større for hver uge, der går. På nuværende tidspunkt er forventningerne til Brasiliens produktion på mellem 107-109 mio. ton med mulighed for, at udbytterne stiger yderligere og dermed en produktion i niveau 110-112 mio. ton.

Det samme gælder for den Argentinske produktion som pt ligger i niveau 56-57 mio. ton med mulighed for bedre udbytter og en større produktion. Det er selvfølgelig med forbehold for, at der er favorabelt høstvejr de næste par måneder.

Landbruget i Brasilien har de seneste måneder været tilbageholdende med at sælge sojabønner som følge af lavere priser, da den brasilianske real er styrket samtidig med lavere verdensmarkedspriser. De sidste par uger er valutaen marginalt svækket, hvilket sammenholdt med, at der nu er høstet ca. 50 procent af arealet, bør betyde, at der kommer pres på markedet.

Vurderingen er, at landbruget har solgt ca. 33-34 procent af deres sojabønner, og forventningen er, at frem til midten af maj skal landbruget sælge yderligere 30-35 procent. Det betyder, at der skal sælges 35 mio. mt de næste 2½ måned i Brasilien alene. Samtidig begynder Argentina at høste de første sojabønner i sidste halvdel af marts.

Indtil nu har eksporten af sojabønner fra Brasilien forløbet uden de store problemer, og der er i januar og februar afskibet ca. 3,5 mio. mere end sidste år.

Vejrudsigterne for både Brasilien og Argentina ser overvejende favorable ud for de kommende uger.

USA

Vi begynder at fokusere på den kommende sæsons forventninger til de såede arealer. Sidste år såede de amerikanske landmænd 83,4 mio. acres og USDA Outlook Forums S&D estimerer et areal på 88 mio. acres for den kommende sæson og med et trendlinje udbytte på 48 bushels per acre, giver det en produktion på 4.180 mio. bushels (113,76 mio. ton).

Forbruget internt i USA ser meget positivt ud fra såvel oliemøller som foderindustrien, hvor forbruget vurderes at være op med 5-6 procent.

Eksporten af sojabønner er vigende som følge af, at Brasilien er kommet godt i gang med høsten, og at logistikken forløber uden store problemer indenlandsk og i havnene.

Kina

Kinas importbehov ser ud til fortsat at stige, og forventningerne ligger på 90-91 mio. mt med det nuværende importtempo.

Der er dog et par ting, vi holder øje med. Fjerkræproduktionen i Kina er ramt af fugleinfluenza, og det vurderes, at produktionen går ned med 30 procent, og først rigtigt kommer i gang igen i maj. Ligeledes er svineprisen under pres, hvilket betyder, at mange producenter har dårlig profitabilitet, hvilket kan betyde mindre forbrug.

Europa

Forsyningen er fortsat meget fornuftig, men det ser ud til at komme mere i balance den kommende måned før de første ny-høst-afskibninger med sojabønner og sojaskrå rammer Europa.

Forbruget af sojaskrå i Europa ser ud til at være nede med 1,5-2 mio. ton over de sidste 12 måneder. Det er en følge af det højere proteinindhold i korn, som vi har set over det meste af Europa det sidste år, samt en billig solsikkeskrå og rapskrå som alternativ proteinkilde.

Forventninger

Markedet fokuserer på forsyninger, hvor vi hver uge får højere produktionsestimater for den igangværende høst i Sydamerika. Ligeledes forventer vi en stigning i arealet i USA med næsten 5 mio. acres og dermed også en stor produktion.

Forbruget på globalt plan vokser fortsat, og selvom vi ser rekordproduktion af sojabønner næsten alle steder i verden, skal vi huske, at vi også skal bruge større produktion hvert år for at imødekomme den voksende globale efterspørgsel. Det betyder, at selvom supply og demand ser komfortabelt ud på nuværende tidspunkt, kan det hurtigt ændre sig, hvis der opstår problemer i USA indenfor de næste seks måneder.

Hvis vi får en produktion på linje med de nuværende produktionsestimater denne sommer i USA, forventer vi faldende priser i efteråret. Husk, at vi står overfor en lang sommer med alt, hvad det indebærer af risiko- og prisudsving.

Vi anbefaler at være dækket 100 procent for sommermånederne ved udgangen af marts og deldækning på efterår og vinterterminer.

Teknisk analyse indikerer på kort sigt test af 315-320 niveau på basis of SMK7 / maj position i Chicago.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle