Foder banker fremstillings-prisen på grise i vejret

Foreløbige tal indikerer 2023-budgetter med kraftigt stigende fremstillingspriser på grise i 2023. Ikke overraskende tynger højere foderpriser budgetterne mest.

Stigende foderpriser og stigende omkostninger til el og renter kommer til at sætte sine tydelige spor i 2023-budgetterne hos Agri Nords grisekunder.

Det fortalte Jørgen Cæsar Jensen, virksomhedsrådgiver hos Agri Nord, da han tirsdag var indlægsholder på et Hot Spot-møde i regi af SvineXperten.

Ved at sammenligne fremstillingsprisen fra 2021-fraktionanalysen med de seneste prisstigninger kom han frem til en forøget fremstillingspris på 105 kroner siden 2021, da fremstillingsprisen var 377 kroner for 50 procent fraktilen.

Tallene dækker over besætninger med over 750 årssøer med smågrise.

- I forhold til 2021 stiger foderet 40 procent, som svarer til 75 kroner per gris. Strøm er cirka 20 kroner per gris, og det er faktisk meget. Renter er 15 kroner ekstra per gris, og det er kun den del, der er bundet i griseproduktionen, fastslog Jørgen Cæsar Jensen, der nævnte 480-500 kroner som en fremstiillingspris for de fleste i 2023.

For besætninger med indkøb af flere end 12.000 slagtegrise er der også betydelige prisstigninger for fremstillingsprisen i vente.

3,25 kroner i ekstra fremstillingspris

I en tilsvarende fraktilanalyse var 50 procent-fraktilen for 2021 en fremstillingspris per kilo gris på 10,4 kroner. Her forventer Jørgen Cæsar Jensen, at indkøb af en smågris øger omkostninger med 100 kroner per gris. Foderet ventes at stige 40 procent i forhold til 2021 og dermed 150 kroner per gris. El lægger beslag på yderligere 20 kroner per gris, mens rentestigningerne lagt ud per gris resulterer i en merpris på 10 kroner per gris.

Dermed er der udsigt til en fremstillingspris næste år, der stiger 280 kroner per gris eller 325 øre per kilo siden 2021-niveauet. Her skal i regnestykket bemærkes, at slagtevægten i 2023 er sat til 86 kilo mod 93 kilo i 2021.

Men den gennemsnitlige griseproducent må forventes at lande på omkring 13,7-13,8 kroner per kilo i fremstillingspris næste år.

Likviditet

Jørgen Cæsar Jensen så flere steder et behov for likviditet. For at klare sig gennem er en klar strategi for foderkontrakter en nødvendighed, men konventering af faste lån med henblik på belåning af kursgevinst kan være relevant.

Faktaboks

Foderforventninger til 2023

Foder er altafgørende for økonomien for griseproducenter. Skøn for korn før og efter høst er sat til 220 og 200 kroner/hkg. Soja ventes at lande på 380 kroner i gennemsnit, mineralpriser ventes at falde.

Færdigblanding for slagtegrise før og efter høst lyder på henholdsvis 285 og 265 kroner/hkg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle