Fremtidens grise kan blive asf-resistente - genmutation beskytter

Svenske og engelske forskere har opdaget mutation i gen, der formentligt sikrer overlevelsen hos grise inficeret med afrikansk svinepest.

Forskere ved Sveriges Landbrugsuniversitet og The Pirbirght Institute i England har opdaget en mutation i et gen i grise, som efter alt at dømme sikrer, at grisen kommer sig efter en infektion med afrikansk svinepest (asf).

Den ny viden åbner op for muligheden for både at avle asf-resistente grise og at udvikle en effektiv vaccine mod asf. Det skriver netmediet Feed Strategy.

Mutationen blev fundet i et gen med navnet ACOX3, som menes at påvirke andre gener og hvordan de interagerer med den virus, som forårsager afrikansk svinepest.

Dirk-Jan Koning, professor i dyreavl ved Sveriges Landbrugsuniversitet, siger, at der ligger et stort atbejde forude, før forskerne kan afgøre om man bør avle efter denne mutation, eller der er for store uønskede sideeffekter. 

Genet ACOX3 findes også i andre dyrearter, og her har det vist sig at have indflydelse på øget følsomhed overfor varmestress og øget tendens til forskellige typer kræft. Hvad genet gør hos grise er endnu ukendt. 

Forsøg med 17 grise

Forskerene fandt mutationen under et forsøg, som var del af et længerevarende studie med fokus på afrikansk svinepest hos grise og sygdommen LSD (Lumpy Skin Disease) hos kvæg. 

I forsøget brugte forskerne 17 grise med en vis indavlsprocent. Ved brug af dyr, som er indavlede, minimerer man nemlig diversiteten af generne, og dermed minimerer man deres påvirkning af forsøgsresultaterne.

Grisene blev først vaccineret med en eksperimentel vaccine mod afrikansk svinepest og senere inficeret med en meget potent asf-virus. Forskellen mellem de grise, der overlevede at blive smittet med asf, og dem der ikke overlevede, var tilstedeværelsen af en mutation i genet ACOX3. 

Dirk-Jan Koning siger, at selv om man på nuværende tidspunkt, ikke kan sige, om det kan være aktuelt at avle efter genet, så giver den nye viden gode muligheder for at udvikle en effektiv vaccine mod afrikansk svinepest. 

Det har endnu ikke været muligt at udvikle en effektiv vaccine mod asf - men da man nu har grise, som har overlevet asf, og derfor er immuniseret, åbner der sig nye muligheder, fx at analysere hvilke komponenter i en vaccine, som trigger en immunisering. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle