Glæde hos L&F: Landsretten tager hensyn til MRSA-stigmatisering

Landbrug & Fødevarers stævning mod staten for at forhindre offentliggørelse af MRSA-oplysninger får opsættende virkning, afgør Østre Landsret.

Østre Landsret har i dag, fredag, offentliggjort en afgørelse. De lader stævningen, som Landbrug & Fødevarer har anlagt mod myndighederne, have opsættende virkning.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen ikke må offentliggøre MRSA-oplysninger på de 45 landmænd, der frivilligt deltog i en MRSA-screening for tre år siden, før L&F's stævning er afgjort.

Østre Landsret mener, at hensynene til landmændene er større end hensyn til interessen i at få aktindsigt.

”Østre Landsret har i dag truffet en vigtig og principiel juridisk afgørelse om, at Landbrug & Fødevarer som organisation kan gå ind i en sag som denne og varetage vores medlemmers interesser, så de ikke uberettiget hænges ud i offentligheden med navn nævnelse, før det sidste punktum er sag i retssagen," udtaler Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist ved L&F.

”Det sker ikke tit, at domstolene fastslår, at myndigheden ikke må fortsætte sin sagsbehandling som følge af en verserende civil retssag. I vores tilfælde lykkes det, og det glæder mig naturligvis”.

”Næste skridt i sagen er – på nuværende tidspunkt – at landsretten til sommer træffer afgørelse om, hvorvidt oplysningerne om hvilke bedrifter der i 2011 var MRSA-positive kan undtages helt fra aktindsigt, fordi det er personlige oplysninger”.

Afgørelsen betyder dog ikke, at L&F har vundet selve sagen. Det betyder blot, at Fødevarestyrelsen ikke må give aktindsigt, før der er faldet dom.

Den egentlige retssag skal køre ved Østre Landsret i maj.

Landbrugsavisen.dk følger sagen...

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle