Betalt indhold af DanVit

Godt i gang med udfasning af zink

Sand Griseproduktion i Løgstrup ved Viborg har gode erfaringer med Zero-Z® – en zinkfri løsning til smågrise efter fravænning

Udgangspunktet var i bedste fald en 0-løsning i forbindelse med skiftet til zinkfrit foder til smågrisene de første to uger efter fravænning. Men lige nu går det så godt, at der ligefrem er forhåbninger om en forbedring i produktionsresultaterne.

- Det fungerer utroligt godt med den zinkfri løsning, Zero-Z® fra DanVit, Vi anvender den som færdigblandet pelleteret foder, siger Annika Sand Svendsen fra Sand Griseproduktion i Løgstrup ved Viborg.

Der indkøbes 20.000 stk 7-kilos smågrise årligt, hvoraf de 10.000 sælges ved 30 kilo til henholdsvis hjemmemarked og eksport, mens de resterende 10.000 opfedes.

- Vi har kørt med Zero-Z® siden midt i maj 2021, og allerede en måned efter kunne vi konstatere, at der ikke skete nogen forværring.

- Vi får 800 grise ind af gangen, og vi lagde ud med at give halvdelen det sædvanlige foder med zink, mens den anden halvdel fik Zero-Z . Det gav os et godt sammenligningsgrundlag, men vi har ikke kunnet se nogen forskel, siger Annika Sand Svendsen.

”Det handler jo om mavesundheden og sundheden i tarmen i den kritiske periode efter fravænning, og der er noget, der tyder på, at det giver en bedre fordøjelse, når vi anvender et naturligt produkt med enzymbehandlede gærceller frem for zink.

Et godt samarbejde

Annika Sand Svendsen driver bedriften sammen med sin mand, Karsten Sand Svendsen. Hun står for svineproduktionen fordelt på tre ejendomme i nærområdet.

Han står for planteavlen på 350 hektar og maskinstationsdrift. Ud over dem selv er der 3 ansatte.

Vi samarbejder med DanVit om foder til vores svineproduktion, og da jeg blev præsenteret for Zero-Z, fattede jeg interesse og tænkte, at det kunne være spændende at prøve af.

Det nytter jo ikke noget, at vi venter til sidste øjeblik med at finde en løsning til erstatning for zink, for lige pludselig er det jo juni 2022, hvorefter det ikke må benyttes længere som følge af EU-beslutning.

Jeg har en god dialog med DanVit omkring vores foder, og jeg kan godt lide, at sælgerne kommer med ud i stalden og ved selvsyn ser, hvordan tingene foregår. Tilliden er utrolig vigtig.

Det er vigtigt for mig, at vi får en god snak om foderet og om alle fakta i den forbindelse, for foderet er jo altafgørende for gode resultater, siger Annika Sand Svendsen, der er glad for den rådgivning, der ligger i disse besøg.

Sponsoreret DanVit

- For mig er det vigtigt med en god dialog med dem, der leverer foder til os, siger Annika Sand Svendsen, der tillægger det en stor værdi, at dem man handler med, også kommer med på staldgangen og ser, hvordan tingene fungerer.

En bedre fordøjelse

Søren Jensen arbejder med salg og management i DanVit, og han har også erfaringer fra den praktiske svineproduktion.

Nedtællingen er i gang og det tager tid at udfase zink i en besætning. Forhåbentlig vil de fleste svineproducenter opleve en nem overgang til en zinkfri løsning.

Zero-Z kan både leveres som færdigfoder samt til hjemmeblandere.

Besætninger der i dag anvender zink har brug for støtte i foderet til smågrisene og deres fordøjelse. Vi har derfor stort fokus på dette produkt, som både gavner og understøtter smågrisene i den kritiske periode.

De ensymbehandlede gærceller forbedrer fordøjelsen og tarmsundheden, og vi har gode erfaringer i en række besætninger, som har afprøvet foderet, siger Søren Jensen og tilføjer, at gærcellerne er udviklet i USA og har været på det danske marked med DanVit som eneforhandler i et års tid.

Zink koster jo også

Om økonomien siger Søren Jensen, at det er en 0-løsning. Mange har fokus på, hvad det koster, men zink koster jo også noget.

Med denne løsning lægger man en form for sikkerhed ind i forbindelse med udfasningen af zink, som jo kan få alvorlige konsekvenser, også set i sammenhæng med stramninger i gult-kort ordningen og regler omkring antibiotikaforbrug, påpeger han.

Mens DanVit som udgangspunkt lægger op til en status quo-løsning, hvor der med brug af Zero-Z ikke sker tilbagegang i sundheden, når zinken udfases, går Annika Sand Svendsen forhåbninger endnu videre.

Jeg kunne se en positiv effekt med det samme, og jeg forventer en forbedret sundhed i smågriseproduktionen, fordi de helt tydeligt kommer bedre i gang helt fra start, siger hun.

- De fleste steder skal der noget andet til, som støtter smågrisene og deres fordøjelse, og det er på den baggrund, at vi har stor fokus på dette produkt, som gavner og understøtter smågrisene i den kritiske periode.

- De emsymbehandlede gærceller forbedrer fordøjelsen og tarmsundheden, og vi har gode erfaringer i en række besætninger, som har afprøvet foderet, siger Søren Jensen og tilføjer, at foderet er udviklet i USA og har været på det danske marked med DanVit som eneforhandler i et års tid.

- Jeg ville gerne forberede mig på en zinkfri løsning inden det er slut næste år, og ind til videre er det gået over al forventning, siger Annika Sand Svendsen, der her ses sammen med Søren Jensen fra DanVit.

Faktaboks

Fakta – Zero-Z®

Zero-Z® er et zinkfrit foder med enzymbehandlede gærceller, som opdeles i meget små biologiske tilgængelige sukkerstoffer. Disse stoffer understøtter væksten af de gavnlige bakterier, og binder de patogene bakterier som E-coli og salmonella.

Foderet indeholder en planteekstrakt af urdter bl.a. oregano, som optimerer dyrets ydeevne ved at optimere næringsstof-udnyttelsen og forbedre tarmsundheden og medvirker til en bedre fordøjelighed.

Zero-Z® beskytter imod toksiner, forhindrer tarmskader og hjælper med at opretholde foderindtagelse, vækst og fodereffektivitet. Det medvirker til, at smågrisen bruger mindre energi for at bekæmpe infektioner, og det støtter grisens immunforsvar. Det betyder, at der er mere energi til rådighed til vækst.

Fakta – effektivitet i klimastald, syv til 30 kilo

Daglig tilvækst 533 gram

Foderenhed pr. kilo tilvækst 1,61

Dødelighed 2,7 %

Indgangsvægt 6,1 kg

Emneord sponsoreret, DanVit, Griseproduktion, zinkfri løsning, zink, smågrise, fravænning

Betalt indhold af DanVit

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.