Griseformand: Rød kontrol skal moderniseres

Formanden for DanBred Opformering, Lars Jakobsen, efterlyste en mere moderne sundhedskontrol på årsmødet i sidste uge.

DanBred Opformering synger efter alt at dømme på sidste vers som selvstændig forening.

På generalforsamlingen for nylig stemte 23 for at søge samarbejde med Dansk Svineavl. Kun en stemte imod.

- Det er med en vis vemod at lægge op til sammenlægning med Dansk Svineavl, men en større og stærkere forening er nødvendig. Jeg kalder det rettidig omhu at se den vej i dag, forklarede Lars Jakobsen på mødet.

Sammenlægning har været drøftet for år tilbage, men med Hans Aarestrup som direktør hos Dansk Svineavl er der igen kommet mere gang i drøftelserne.

Med den næsten enstemmige opbakning fra opformeringsforeningen er det nu medlemmerne hos Dansk Svineavl, der skal gennem samme afstemning.

Rød kontrol

Lars Jakobsen ønskede en revision af reglerne og måden, den røde sundhedskontrol blev gennemført på i avls- og opformeringsbesætningerne

- Udviklingen går stærkt alle vegne omkring indsamling af informationer. På nær hos den røde sundhedskontrol, hvor tingene stort set ikke har ændret sig i mere end 20 år, lød det fra formanden.

Han savnede blandt andet forskning i at indsamle sundhedsdata på andre måder. Han så også gerne, at priserne for rød kontrol ikke stiger.

Lars Jakobsen opfordrede varmt alle griseproducenter til at arbejde positivt for at sanere Danmark for PRRS.

Den hyppigste årsag til at stoppe som opformeringsbesætning er netop smitte med uønsket sygdom, og jo færre PRRS-positive besætninger, jo mindre risike for at smitte andre.

- PRRS-saneringen har potentiale til at være en god historie for os alle, sagde han.

Sker det ikke, kunne han frygte. at nye voldsomme PRRS-typer ville komme til landet.

Samtidig efterlyste han bestræbelser på at fjerne andre sygdomme i samme omgang.

- Er det ikke på tide for eksempel at udrydde dysenteri i Danmark, spurgte han.

Formanden for LF Gris, Erik Larsen, svarede, at han også gerne ser andre sygdomme udryddet sammen med PRRS.

- Og hvad rød kontrol angår, så står det i vores visionsplan, at vi skal se på en revision af den røde kontrol, sagden Erik Larsen.

Faktaboks

DanBred Opformering

  • 40 besætninger med tilsammen omkring 33.000 renracede søer til produktion af LY-polte.
  • Arbejder aktuelt på sammenlægning med Dansk Svineavl.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle