Gylleudluftninger i grisestalden skal vedligeholdes

Gylleanlæg med vakuum-udslusning fungerer bedst, når udluftningsstudse er intakte.

De nye krav om ugentlig udslusning af gylle fra slagtegrisestalde betyder, at der er kommet mere opmærksomhed omkring opbygningen af gyllesystemerne.

I den anledning gør Ib Bjerg, Fog Agroteknik, opmærksom på, at udluftningesrør i gyllesystemet er vigtige for korrekt funktion af anlægget.

Udluftningsrør skal eliminere og udjævne de trykforskelle, der kan opstå i rørene under udslusningen.

Når udluftningen fungerer korrekt, reduceres risikoen for, at gyllepropper i andre stier eller andre sektioner skydes op, uden at det var planen.

Ifølge Ib Bjerg kan udluftningsrør ofte være blokeret af gammel, tør gylle, der tidligere er løbet tilbage og op i røret.

Dermed er der ikke længere fri passage for den overskudsluft, der kan opstå under udslusningen.

Han har også eksempler på, at fugle har bygget rede i udluftningsrøret og dermed har blokeret luftens frie bevægelighed.

Derfor anbefaler han, at man mindst to gange årligt tilser og renser sine udluftningsrør .

- Hvis man renser sine udluftningsrør to gange årligt, er man med til at sikre, at gyllesystemet hele tiden fungerer efter hensigten, siger Ib Bjerg.

Det reducerer samtidig risikoen for, at farlige gyllegasser utilsigtet kan sive fra gyllerør ind i stalden.

Det er også vigtigt, at der er udluftning på indløbet til fortanken.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle