Hvor stor skal din sti til løse diegivende søer være?

Meningerne var mange om den ’rigtige’ faresti til løse søer, da SvineRådgivningen og Byggeri & Teknik for nylig i Herning inviterede til møde om stitypen og en ny tilskudsordning, der netop er åbnet.

Skal farestien være 6, 6,5 eller 7,8 kvadratmeter? Skal den være kvadratisk eller rektangulær?

Hvad med bunden - skal der benyttes plastspalter, støbejernsrister og eventuelt delvist fast gulv for at tilgodese soen og hendes afkom bedst muligt?

Selv om erfaringerne med farestier til løse søer efterhånden er mange i Danmark og strækker sig over mere end 20 år, så er der stadig ikke 100 procent konsensus om, hvad der er den bedste indretning af farestistypen, der pr. automatik er kommet højt på dagsordenen den seneste tid.

Det skyldes to forhold, nemlig udmeldingerne fra grisesektorens Visionsplan 2050, der anbefaler løse søer i farestalden fra årsskiftet, og en ny tilskudsordning på 25 millioner kroner, der åbnede i tirsdags og løber frem til 10. januar.

For de producenter, der står overfor at søge tilskudspuljen, bør de ifølge Vivi Aarestrup Moustsen, chefforsker ved Seges Innovation, tage højde for, at Tyskland har vedtaget ny lovgivning, der kræver en stistørrelse på minimum 6,5 kvadratmeter.

- Lad være med at lave for små stier, og lav dem så man kan bruge kvadratmeterne konstruktivt, anbefalede hun ved et arrangement i Herning for nylig og nævnte samtidig, at der i en godt 300 sider lang rapport som forarbejde til en kommende revision af EU’s dyrevelfærdslovning på nuværede tidspunkt er anført en stistørrelse på i gennemsnit 7,8 m2.

At meningerne er mange om størrelsen af stier til løse diegivende søer var griseproducent Jens Volsmann fra Videbæk et godt eksempel på.

Han var indlægsholder og fortalte om sine erfaringer med ombygning af kassestier til stier til løse søer - herunder størrelsen på stierne.

- Vores stier er 5,75 m2, og der er rigeligt plads til de 16-17 grise, vi ligger ud. Er der mere plads i stien, så bliver det spildplads. Jeg kan ikke se ræsonnementet for at have mere plads i stierne, sagde Jens Volsmann.

Han producerer 36 grise pr. årsso og oplever ikke store problemer med ihjellagte grise. En-to mere ihjellagte pr. årsso er vurderingen. Til gengæld giver de færre dyr pr. m2 en vigtig fordel.

- Da der var 35 grader i sommer, var det kun i farestalden, at vi ikke fik alarmer, påpegede han. 

Faktaboks

3 facts om løse søer og tilskudsordningen

  • Udbredelse: Omkring tre-fire pct. af de danske farestier er løsdrift. Antallet vil formentlig stige som følge af Visionsplan 2050 og EU-lovning, der peger i retning af løse diegivende søer i 2027.
  • Tilskud: Ny støtteordning med 25 mio. kr. er åbnet 18. oktober og kan søges frem til 10. januar. 40 procent af 4.000 kr. pr. m2 stiareal kan der opnås støtte til. Stien skal være minimum 6 m2 og maks. 7,2 m2. 
  • Udfordringer: Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen, påpeger udfordringer ved at gå fra kassesti med delvist fast gulv til fulddrænet løsdrift-faresti. Er der i forvejen problemer med miljø og naboer kan det skifte være svært, med mindre man investerer i miljøteknologier som luftrenser og forsuring. Der mangler fortsat målinger af udledningen fra stier med løse diegivende søer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle