Kendte landmænd med i kapløbet om månegrisstalden

Det store projekt Månegrisstalden har nu indsnævret antallet af ansøgere. De har frem til september til at give deres endelige bud.

Fire forskellige konsortier er med i kapløbet om at bygge fremtidens grisestald, melder NaturErhvervstyrelsen, der yder millionstøtte til projektet.

I flere af konsortierne er landmænd med som drivkræfter. Blandt deltagerne finder man den tidligere formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, der sammen Tican-næstformand Søren Foged Overgaard er med i et af konsortierne.

Målet med projektet er at udvikle en stald, der kan mindske belastningen af miljøet og forbedre dyrevelfærden og driftsøkonomien.

De fire aspiranter får nu i alt 1,6 mio. kr. til frem til september at undersøge mulighederne og afgive deres endelig ansøgning. Inden årets udgang vil GUDP-bestyrelsen udpege vinderen.

"Det lover godt for udvikling af fremtidens staldløsninger til svineproduktionen til gavn for den dobbelte bundlinje. Det vil sige løsninger, som både imødekommer grønne udfordringer og styrker forretningen,” siger formand for GUDP-bestyrelsen Mikael Thinghuus i en pressemeddelelse.

Læs mere om de fire konsortier:

Apollo-Thy

To landmænd - Søren Foged Overgaard og Niels Jørgen Petersen - vil bygge en højproduktiv slagtesvinestald med 8.000-10.000 stipladser i Nationalpark Thy. Det vil de gøre sammen med store aktører og interessenter fra hele værdikæden. Det forudsætter lave ammoniakemissioner, som i lighed med en række adfærds- og velfærdsparametre løbende forventes at blive moniteret og dokumenteret. Målet er, at ammoniakemissionerne dokumenteres i en kombination af måling i ventilationsluften og balanceberegninger. Data tænkes bearbejdet og præsenteret på en måde, der gør det muligt for driftslederen at handle rettidigt på uregelmæssigheder i produktionen eller udsving i effekten af miljøteknologier.

Øvrige deltagere: Gråkjær A/S, Teknologisk Institut, Agrotech, SKOV A/S, Tican Fresh Meat A/S, Big Dutchmann, SEGES, VSP, LandboThy, Skovgaard International ApS, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik.

Intellifarm Plus - Månegrisen DK

Et konsortium med hjemmebane i Agro Business Park uden for Viborg vil etablere en skalérbar, modulopbygget slagtesvinestald med minimum 4.000 stipladser, hvor der er fokus på dyrevelfærd og mindsket miljøbelastning. Planen er at anvende forskellige metoder og typer af udstyr til at foretage målinger af ammoniak, lugt og klimagasser i luften samt kvælstof og fosfor i gødningen. Det skal blandt andet demonstreres, hvordan man kan måle på en stald med delvis naturlig ventilation og integrere måledata i en IKT-platform, som landmanden kan bruge til management af bedriften. Det er fx ambitionen at sikre energibalance i produktionen.

Deltagere: Agrifarm Innovation ApS, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, Agro Business Park, SEGES, VSP, Skiold.

Meatfield Farm Hedensted

Fire samarbejdspartnere er gået sammen om at videreudvikle en to år gammel demonstrations-, test- og besøgsstald. Stalden Meatfield Farm Hedensted, grundlagt og ejet primært af Jesper Kristoffer Larsen, ligger ved motorvejen nord for Vejle, og kommer til at rumme 2250 stipladser i to storstier. Der er meget nytænkning i projektet og planen er bl.a., at urin og fæces/halm adskilles direkte i gulvet, som rengøres af udmugningsrobot, der automatisk tildeler halm, og at staldenes temperatur kan holdes på omkring 15 grader vha. nedkøling af friskluft og bygningskomponenter. Derudover vil der blive anvendt luftrensning på de to afkastkanaler, og et simpelt måle-setup forventes at vise meget lave udledninger af ammoniak, lugt, og klimagasser. Ydermere ønsker de at videreudvikle en IKT-platform, der via foderrobotten opsamler data, som vil kunne forbedre dyrevelfærd og -sundhed, samt fodereffektivitet.

Deltagere: Meatfield Farm Hedensted ApS, HPH Totalbyg A/S, Piacons, Conferm ApS, Korshøj D&M Service.

SPACE

En far og søn, Værum Vestergaard I/S, der årligt producerer 12.000 grise i nærheden af Randers, vil sammen med flere etablerede rådgivere udnytte erfaringer fra såvel svinebranchen som andre industrier til at demonstrere, hvordan eksisterende stalde kan opgraderes til højere miljø- og dyresundhedsstandarder. Det skal eksempelvis ske via retrofitting, hvor plastbaserede gylletragte installeres i eksisterende gyllekanaler, så ammoniak- og lugtemissioner kan reduceres kraftigt ved hjælp af bl.a. hyppig udslusning og kemisk luftrensning. Udledningerne tænkes konstant at blive målt i en blanding af al afgangsluften og præsenteret på en ny it-platform med henblik på beslutningsstøtte.

Øvrige deltagere: Teknologisk Institut, Agrotech, E-Pigs, Vådfodereksperten, Munters Ventilation, SEGES, VSP, Victor A/S, Wiping Systems.

Faktaboks

NaturErhvervstyrelsens støtteordning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har udvalgt fire projekter til at byde på at opføre månegrisstalden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle