Konceptstald er 500 kr. billigere pr. stiplads end traditionelle stalde

Seges Svineproduktion har været i maskinrummet og anviser nu en konceptstald, der er kendetegnet ved smalle staldbygninger og vægge med PIR-skumspaneler.

Gennem flere år har Danske Svineproducenter sammen med Danish Farm Design i Letstalden-projektet arbejdet på at halvere omkostningen pr. stiplads til en slagtesvinestald.

Det projekt er i dag placeret og videreført hos Seges Svineproduktion med støtte fra Svineafgiftsfonden, og efter en periode med regnemaskinerne fremme er organisationen på banen med et bud på en konceptstald, som de mener kan være med til at forny den eksisterende masse af slagtesvinestalde.

»Vi er med på den samme vej, som den Letstalden gik, nemlig at få bragt kapitalbehovet ned på en slagtesvinestald«, forklarer Kent Myllerup, afdelingsleder i Seges Svineproduktion.

Smalle bygninger

Buddet fra Seges Svineproduktion går under betegnelsen ’Konceptstalden’ og er ifølge Kent Myllerup kendetegnet ved smalle staldbygninger og panelvægge med PIR-skum, som der kun findes ganske få svinestalde af i Danmark, men til gengæld er det et byggemateriale, der har vundet stort indpas i kyllingeproduktionen herhjemme.

»Der er omkring 500 kr. at spare pr. stiplads på konceptstalden i forhold til en traditionel slagtesvinestald. Det skyldes, at vi benytter PIR-skumspaneler og har smalle staldbygninger, der har lavere omkostninger til stålbuer og fundameneter«, forklarer Kent Myllerup.

Han nævner, at Seges Svineproduktion har stor tiltro til staldkonceptet, der bygger på høj grad af standardiseringer og modulære løsninger.

»Konceptstalden er udviklet med udgangspunkt i helt simple løsninger, som opfylder krav til effektivitet, sundhed og velfærd, og som vi ved virker«, fastslår han.

Version 1.0-stald

Konceptstalden er en version 1.0, som på den længere bane godt kan få nye tilføjelser og løsninger i takt med, at de bidrager til at få nedbragt den samlede omkostninger til stalden.

Bl.a. arbejdes der videre på et af delprojekterne fra Letstalden-projektet, som går på at billiggøre betonbunden under stalden, der er en betydelig del af de samlede omkostninger, når en stald skal bygges.

»Der foregår for tiden en test med en gyllekanal med en membranbund, der kan gøre bunden billigere end de kendte løsninger«, forklarer Kent Myllerup.

En anden måde at gøre stalden billigere på er at benytte paneler i taget, men her er der endnu ikke fundet en brugbar løsning.

Faktaboks

4 facts om konceptstalden

  1. Dimensioner: Stalden har som udgangspunkt 4.200 stipladser med sektionsstørrelser på 700 stipladser.
  2. Drift: Der er indsættelse hver anden uge med alt ind/alt ud på sektionsniveau. Fodring baseres på færdigfoder, og der kan vælges mellem våd- og tørfoder.
  3. Opbygning: Er kendetegnet ved PIR-skumselementer. Konceptstalden kan tilpasses med udlevering, foderlade, forrum, siloanlæg og gylleopbevaring.
  4. Priser: Råhus, jordarbejde (omkostningen vil afhænge meget af de lokale jordbundsforhold), el, VVS, mekanisering og gylleopbevaring koster 2.370 kr. pr. stiplads med vådfoder. En tørfoder-løsning koster 2.188 kr. Med en komplet pakke med udlevering, forrum, silo og foderlade er prisen 2.600 kr. pr. stiplads.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle