Betalt indhold af MSD Animal Health

Må du blande vacciner eller skal de bruges hver for sig?

I forbindelse med godkendelserne af de enkelte vacciner til svin afgør den danske lægemiddelstyrelse eller det europæiske lægemiddel agentur, hvad du må. Læs mere om i artiklen, hvordan du skal forholde dig.

Sammenblandede vacciner – hvorfor?

Der er i hovedsagen to gode grunde til at sammenblande vacciner, der skal gives til smågrise og ældre aldersgrupper. For det første kan sammenblandingen af vacciner reducere antallet af gange, grisen skal stikkes. Det er bedre velfærd for grisen fremfor at få to eller flere indsprøjtninger, der smerter og stresser grisen. For det andet letter en sammenblanding håndteringen af vaccinerne, der kan gives med mindre besvær for personalet i stalden samt mindre tidsforbrug.

Som udgangspunkt må vacciner og andre lægemidler ikke blandes. Det er der en god grund til, fordi en vaccine kan måske indeholde stoffer, der forringer effekten af en anden vaccine. Ved blanding af vaccine og lægemiddel, kan lægemidlet kemisk nedbryde de aktive komponenter i vaccinen. Men en medicinalvirksomhed kan fremlægge oplysninger om vacciners sikkerhed og effekt, som viser, at en sammenblanding af bestemte vacciner vil virke på samme måde, som de enkelte vacciner virker hver for sig.

Når firmaet har fremlagt oplysninger om en vaccineblanding, og det er blevet godkendt af lægemiddelmyndighederne, bliver oplysningerne tilføjet de enkelte vacciners produktoplysninger. Disse oplysninger er offentligt tilgængelige hos lægemiddelmyndighederne. Der er i dag flere vacciner tilgængelige med godkendt blandemulighed. Du kan eventuelt spørge din dyrlæge om, hvilke vacciner der kan blandes. 

Når vacciner blandes som godkendt ,og gives på én gang, opnår du en kombineret beskyttelse af dine grise. Som udgangspunkt er beskyttelsen som den du får fra vaccinerne givet enkeltvis. 

Brug af vacciner hver for sig men samtidigt

Traditionelt har myndighederne ved tidligere tiders godkendelser af vacciner til svin skrevet, at den aktuelle vaccine ikke måtte gives på et tidspunkt inden for 14 dage før eller efter behadling med en anden vaccine. Den opmærksomme læser kunne så regne ud, at det ikke var frarådet at bruge flere vacciner samtidigt på samme dag. Angiveligt understøttes denne ide af en lille og gammel undersøgelse foretaget på mus. Undersøgelsen viste, at vaccinerede dyr havde en nedsat reaktion på vaccine nummer to, der blev givet inden for 14 dage efter den første. 

I dag fraråder myndighederne generelt, at anvende flere forskellige vacciner eller andre lægemidler til svin samtidigt. Der er ikke angivet nogen tidsfrister. Til gengæld er der gerne skrevet, at en eventuel beslutning om at anvende en vaccine umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. 

Moderne vacciner kan i dag have en særlig godkendelse til samtidig brug med andre bestemte vacciner. Samtidigt defineres som på samme dag, med blot en injektion på forskellige steder på grisens krop. F.eks. på hver side af grisens hals. Når de enkelte vacciner er godkendt til samtidig brug, har du en sikkerhed for, at alle vacciner også virker, som de skal. Du kan spørge din dyrlæge om, hvilke vacciner, det drejer sig om. 

Din besætningsdyrlæge kan lave dit vaccinationsprogram for alle dyregrupper. Han eller hun kan efter konkret vurdering af fordele og ulemper anbefale at give nogle af besætningens vacciner samtidigt. Anbefalingerne vil ofte hvile på mangeårige erfaringer, der har vist gode resultater for dyrlægens besætninger. Ved samtidig brug af vacciner til svin anbefales at indsprøjte en vaccine på den ene side af halsen og den anden på modsatte side. På den måde bibeholdes effektiviten bedst, fordi man aktiverer lymfeknuder på begge sider af halsen. 

Din dyrlæge er orienteret om godkendte muligheder for sammenblanding af vacciner og om godkendt samtidig brug af vacciner. Kontakt derfor din dyrlæge for at høre om mulighederne.

Faktaboks

Brug af blandede vacciner medfører at vaccinerne gives samtidigt. Derfor hedder det på engelsk ”Simultaneus use”. Samtidig brug af separate vacciner medfører, at vaccinerne gives parallelt med hinanden. Det hedder på engelsk ”Concomitant use”.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, vaccination, vaccinationsprogram, indstrøjtning, vaccineblanding

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.