Betalt indhold af DanBred

Mange års avlsarbejde lover godt for fremtidens griseproducenter

Omfattende avlsarbejde med datamålinger på mere end 100.000 dyr hvert år, selektion af de bedste avlskandidater og grundigt data- og analysearbejde har skabt genetik i verdensklasse. Men hvad har det haft af betydning for de danske griseproducenter, og hvad kan de forvente fremadrettet?

Innovative metoder: genomisk selektion

Tilbage i 2010 var DanBred de første på verdenskortet til at benytte genomisk selektion hos grise. Metoden har været revolutionerende og har bidraget til betydeligt øget avlsfremgang for egenskaberne i DanBreds avlsmål. Genomisk selektion er et værktøj til at kortlægge avlsdyrenes DNA og deres slægtskab til hinanden. Det gør det muligt at finde præcis de avlskandidater, der har det bed-ste genetiske anlæg for de egenskaber, vi ønsker at udvikle. 

Genomisk selektion har i høj grad været med til at give de danske griseproducenter den placering, de har på markedet i dag, og teknologien udvikles og forfines løbende for fortsat at opnå det bedst mulige resultat. Siden 2010 kan vi bl.a. se, at foderudnyttelsen er forbedret med 0,26 FEsv pr. kg tilvækst (Graf 1), kødprocenten er steget med 1,3 % (Graf 2), og den daglige tilvækst er steget med 132 g per dag (Graf 3).

Graf 1 – Foderudnyttelse, 30-115 kg

Graf 2 – Kødprocent

Graf 3 – Daglig tilvækst, 30-115 kg

Den røde linje angiver avlsfremgang udregnet som et gennemsnit af DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Gennemsnittet for 2020 for avlsfremgangen er skaleret til gennemsnittet for produktionsbesætningerne i 2020. Den grå linje er de gennemsnitlige resultater for slagtegrisebesætningerne fra Landsgennemsnittet 2020, SEGES Innovation, notat 2115. Produktionsresultaterne fra Landsgennemsnittet følger den avlsfremgang, vi ser i de renracede avlsdyr. Dette betyder, at der er gennemslag af avlsfremgangen ude i produktionsbesætningerne. Den avlsfremgang, som vi generer i avlsbesætningerne, kommer altså til udtryk i produktionsbesætningerne. 

Fokus på pattegriseoverlevelse

Ser vi på DanBreds avlsmål, har der været stor avlsfremgang på alle fronter. Et af de avlsmål, der blev sat ekstra fokus på allerede i 2004, var LG5 (levende pattegrise i kuldet på dag 5 efter faring). Dette betød, at LG5 udviklede sig i en meget positiv retning, hvilket resulterede i flere levende pattegrise på dag 5 og en øget pattegriseoverlevelse.

Men vi vil gerne øge vores fokus på pattegriseoverlevelse endnu mere, så i 2021 gik vi i gang med at finde en endnu bedre vej til en genetisk forbedring af pattegriseoverlevelsen. Siden foråret 2021 har en ny og betydelig højere vægtning af LG5 bidraget til et mere bæredygtigt avlsmål. Et af grebene i udviklingsarbejdet er et simulationsværktøj, der simulerer hele avlssystemet lige fra DNA-strengen til antallet af avlsdyr i besætninger, på Bøgildgård og på KS-stationer for alle tre DanBred racer. Simulationsværktøjet giver et indblik i de forskellige opstillede scenarier og dermed, hvordan en ny, mulig egenskab vil påvirke den samlede økonomiske avlsfremgang samtidig med, at den øger pattegriseoverlevelsen.

Til gavn for bundlinje og klima

Avlsfremgangen sikrer ikke blot et bedre økonomisk resultat for griseproducenterne, det mindsker også klimaaftrykket og gør griseproduktion mere bæredygtigt gennem øget ressourceudnyttelse. 

I 2018 blev der stillet særligt skarpt på slagtegriseegenskaber, hvilket gav en markant forbedring på egenskaberne foderudnyttelse, kødprocent og daglig tilvækst. Graf 1 og Graf 2 viser, at kurverne for kødprocent og foderudnyttelse, fra 2018 og frem, er steget kraftigere end tidligere. I produktionsbesætningerne er kødprocenten faktisk steget med næsten 0,5 procent på 2 år. Denne udvikling har bidraget til en mere økonomisk og bæredygtig gris. 

Avlsfremgangen og det fremtidige arbejde vil også fremadrettet have en positiv effekt på både griseproducenternes bundlinje og klimaet. Bedre foderudnyttelse betyder et mindre forbrug af foder i produktionen, hvilket reducerer klimaaftrykket betydeligt. Samtidig betyder avlsfremgangen for egenskaben LG5, at DanBred-søer får flere grise end før. Dermed kan færre søer nu producere det samme antal slagtegrise med mindre foder end tidligere. 

Mere robuste og bæredygtige grise i fremtiden

Skal vi se fremad, er der sat en række projekter i søen bl.a. med fokus på overlevelse frem til slagtning og søernes holdbarhed. Disse initiativer har Landbrug & Fødevarer, Gris, Avl & Genetik, ambitioner om at komme langt med inden for de nærmeste år. Initiativerne forventes at få en positiv effekt på grisenes robusthed, sundhed samt dyrevelfærden. 

Herudover er der igangsat et GUDP-støttet projekt, hvor der arbejdes på at opnå en dybere forståelse af avlsarbejdet med den nye metode metabolomisk selektion. Med denne metode kommer vi et spadestik dybere i forhold til grisens samlede stofskifte. Forventningen til projektet er at kunne øge avlsfremgangen med 25 % for foderudnyttelse for DanBred grise over de næste 30 år. Foreløbige beregninger viser, at vi med denne øgede avlsfremgang vil opnå en reduktion i foderforbruget på 0,3 foderenheder per kg tilvækst, i forhold til den effekt avlsarbejdet allerede giver. Det svarer til en omkostningsreduktion på 40 kr. per gris over 30 år og en årlig reduktion i CO2-udledning på 150.000 ton CO2-ækvivalenter. 

De danske griseproducenter kan se frem til, at vi går en tid i møde med øget avlsfremgang for de væsentlige egenskaber - til glæde for både bundlinje, klima og dyrevelfærd.

Emneord sponsoreret, DanBred, griseproducenter, avlsarbejde, pattegriseoverlevelse, genomisk selektion

Betalt indhold af DanBred

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.