Miljøstyrelsen strammer regler for lugtberegninger

Landmænd kan ikke længere bruge biologiske luftrensere og punktudsugning til at dokumentere faldende lugtgener.

Luftrensere og punktudsugning i svinestalde har hidtil kunnet kombineres, således at renseeffekten af luftrenseren indsættes i ligninger for punktudsugning til bestemmelse af den samlede effekt.

Nu skriver Miljøstyrelsen, at nye målinger antyder, at renseeffekten af biologiske luftrensere ikke kan anvendes direkte i ovenstående ligninger, idet luftrenseren har en mindre renseeffekt anvendt i forbindelse med punktudsug.

Miljøstyrelsen præciserer derfor på teknologilisten, at miljøeffekten er gældende for luftrensere tilkoblet staldens normale ventilationssystem, dvs. delvis eller fuld rensning.

"Præcisering af anvendelsesområdet for biologiske luftrensere til svinestalde på Miljøstyrelsens teknologiliste bevirker, at kommunerne ikke kan anerkende punktudsugning i kombination med biologisk luftrensning som en lugt- og ammoniakreducerende teknologi. Det kan derfor være nødvendigt at ændre eksisterende ansøgninger, hvis punktudsugning og biologisk luftrensning er valgt som virkemiddel til overholdelse af det generelle ammoniakkrav, BAT eller lugtkrav efter de gamle regler samt BAT-kravet eller lugtkrav efter de nye regler", skriver styrelsen.

"Ligeledes kan overholdelse af total- og merdepositionskrav medføre behov for tilpasning af projektet", skriver styrelsen videre.

Styrelsen har på deres hjemmeside opdateret vejledninger om betydningen for ansøgninger modtaget henholdsvis før og efter 1. august 2017.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle