Mindre protein i sofoder skal øge pattegrises overlevelse

Projekt ved Aarhus Universitet skal tilvejebringe ny viden om søernes behov for protein og frie aminosyrer i den sidste del af drægtigheden.

Aarhus Universitet søsætter nu i samarbejde med Seges et projekt, som sætter ind mod pattegrisedødeligheden i danske stalde ved hjælp af en mere optimal mængde protein i foderet til soen.

Det fortæller DCA, Center for Fødevarer og Jordbrug, på deres hjemmeside.

Projektet er navngivet ”Far-vel Protein” og skal hjælpe med til at tilvejebringe ny viden om søernes behov for protein og frie aminosyrer i den sidste del af drægtigheden. Dette skal bidrage til at optimere søers faringsforløb, råmælksydelse, mælkeproduktion og foderudnyttelse.

48 søer fodres med seks forskellige blandinger

”Vi ved, at soens faringsforløb og råmælksproduktion er de allervigtigste egenskaber for at reducere pattegrisedødeligheden.

En korrekt ernæring af soen kan derfor være med til at sikre, at søerne gennemfører faringen hurtigt og effektivt. Desuden vil det øge soens råmælksydelse; grisenes indtag af mælk samt overlevelsen hos pattegrisene”, siger professor Peter K. Theil, som står i spidsen for det nye projekt.

Projektet skal gennemføres i forsøgsstaldene ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet i Foulum.

I forsøget indgår i alt 48 søer, som vil blive fodret med seks forskellige foderblandinger sidst i drægtigheden.

Danske søer overforsynes med protein

Én af projektets hypoteser er, at danske søer overforsynes med protein i drægtighedsperioden.

”Ved at reducere proteinkoncentrationen - i forhold til diegivningsfoder - vil søerne både kunne producere meget råmælk samtidigt med, at de gennemfører faringen hurtigere og mere effektivt. Og begge dele er nødvendigt for at øge den samlede pattegriseoverlevelse”, forklarer Peter K. Theil.

”En anden hypotese er, at fodring i sendrægtighed ændrer på søernes såkaldte ’set-point for mælkeproduktion’, dvs., at søernes potentiale for at have en høj mælkeydelse grundlægges i den sidste del af drægtighed, hvor yveret udvikles hurtigt.

En optimal yverudvikling formodes dermed at hænge sammen med optimal foderstyrke og optimal sammensætning af foderet”, uddyber Peter K. Theil.

Forventede sidegevinster er en bedre foderudnyttelse, mindre miljøbelastninge, reduceret klimaaftryk og mindre import af soja.

Sammen med to andre projekter (MaxDrægtigMedMindreSo og Nøjsom) kan det nye projekt danne grundlag for indførelse af nye normer for næringsstoffer til drægtige søer.

Faktaboks

Projektet "Far-vel protein"

  • I projektet skal der gennemføres forsøg, hvor søerne fodres med faldende protein og stigende andel frie aminosyrer i den sidste periode af drægtigheden.

Projektet er inddelt i følgende tre arbejdspakker:

  • Arbejdspakke 1 (gennemføres i 2022): Dosis-respons forsøg med lavt indhold af råprotein og stigende mængder af frie aminosyrer i foderet i sidste UGE af drægtighedsperioden.
  • Arbejdspakke 2 (gennemføres i 2023): Dosis-respons forsøg med lavt indhold af råprotein og stigende mængder af frie aminosyrer i foderet i sidste MÅNED af drægtighedsperioden.
  • Arbejdspakke 3 (gennemføres i 2024): Betydning af fødselsforløbet og råmælksindtaget for pattegrises overlevelseschance.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle