Muslinger skal rense vandmiljøet - og blive til foder

Projekt får 21 mio. kr. fra Innovationsfonden.

Dyrkning af blåmuslinger på langliner i fjordene skal være en del af løsningen på problemer i vandmiljøet.

Blåmuslingerne spiser algerne og renser dermed vandet for nærringssalte såsom kvælstof og fosfor, som i stedet ophobes i muslingerne.

Forskere og erhverv går nu sammen om at udvikle grundlaget for et dansk opdræt af muslinger, som på én og samme tid kan forbedre miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og levere bæredygtig foderprotein, som er en mangelvare til økologisk opdræt af grise og fjerkræ.

Fra 2018 kræver EU, at økologiske landbrugsdyr udelukkende får foder, som også er økologisk. Her kan blåmuslinger spille ind som føde til eksempelvis høns og grise.

Projektet MuMiPro (Mussel farming - Mitigation and Protein source for organic husbandry) har et samlet budget på 21 millioner kr. og ledes af professor Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

"Med MuMiPro får vi et ”kinderæg” i form af et projekt, som både kan levere vandrensning til
nødlidende danske fjorde, bæredygtigt producerede proteinkilder til den økologiske husdyrproduktion og jobskabelse i områder uden for de store byer," siger Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua.

 

Faktaboks

Blåmuslinger kan fjerne store mængder nærringssalte fra danske fjorde til gavn for vandmiljøet. En enkelt blåmusling kan på en time filtrere 5 liter vand. Og på et anlæg med cirka 90 kilometer bændler kan der sidde op mod to milliarder muslinger.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle