Ny høst kræver grundige forberedelser

Årets høst er for længst lagt på lager, og analyserne har været en tur omkring foderkonsulenterne for at få rettet foderblandingerne til i forhold til de nye råvarer.

Af Rikke Holm Espersen, griserådgiver, VKST

Årets høst har været tør, hvilket for de fleste kornsorter betyder at energikoncentrationen er steget. Kornet fra i år har også vist et lavere protein-niveau end sidste år, hvilket betyder at de fleste af de nye optimeringer har en højere iblanding af sojaskrå eller anden proteinkilde end den foregående. Men i modsætning til kornet, så indeholder sojaskrå en bedre aminosyreprofil og derfor kan der spares på iblandingen af syntetiske aminosyrer i mineralblandingen. Dog bør man være opmærksom på, hvordan grisene reagerer på at et højere niveau af sojaskrå – måske endda til den positive side. 

Efter tilretning af foderblandingerne og leveringen af de nye mineraler, bør man prioritere at tilpasse stalden til de nye blandinger.  

Nye blandinger i fodercomputeren

De nye optimeringer skal indtastes i fodercomputeren, og vær omhyggelig med denne opgave så du sikrer dig, at det er skrevet korrekt ind. Det kan være en god ide at få en kollega til at tjekke om indtastningerne stemmer overens med optimeringerne. Eller tag et billede af fodercomputeren og send det til din foderrådgiver for at sikre at der er en anden til at tjekke indtastningen.

Husk også at få kontrolleret om antallet af foderenheder i råvarerne stemmer overens, samt om tørstofprocenten er korrekt ved vådfoder. 

Tjek af formalingsgraden 

Kornets formaling har stor betydning for udnyttelse af foderets næringsstoffer, men skal også sikre en god mavesundhed.

Med nyt korn i siloen har vægtfylden i kornet ændret sig, hvorfor det er vigtigt at tjekke op på formalingsgraden af det nye korn. Eftersom høsten har været meget tør risikeres en finere formaling end tilsigtet, derfor er det et særlig vigtigt tidspunkt på året at få lavet sigteprøver.

Ved udtagning af nyformalet korn til sigtning er det vigtigt at lade det køle af, inden man begynder at sigte varen, da det ellers danner kondens. 

Efter man har lavet sigteprøver skal det sammenholdes med anbefalingerne, samt hvordan mavesundeheden er i den enkelte besætning. Så er man klar til at få indstillet mølleriet til det nye korn. 

Udvejning af foderkasse

For besætninger med tørfoder betyder nyt korn en ændret vægtfylde på kornet og dermed også på blandingerne. Det er derfor tid til at vejet foder af i de forskellige staldafsnit. På den måde sikrer du, at søerne får den forventede mængde foder, så de opretholder optimalt huld og høj produktivitet.

Så det gælder for følgende udfodringsmetoder:

  • Volumendosere – Vej kasserne af for hver liter. En liter vejer ikke nødvendigvis det samme for hver gang, der lægges en til. Har du flere forskellige volumendoserer, skal der vejes foder af i alle typer. 
  • Transpondere – Udfodrer et pumpeslag den ønskede mængde? Vej af og juster til. 
  • Langsom udfodring – Foretag prøveudtagning og kalibrer anlægget, så det stemmer med de ønskede foderkurver. 

Husk at der er forskel på blandingerne grundet de forskellige kornindhold, så der skal vejes foder af i både diegivningsfoder og drægtighedsfoder mm. for at sikre, at du har den præcise vægt af dine blandinger.

Når du kender vægtfylden på foderblandingerne, er det tid til at få opdateret foderkurverne til søerne.   

Så er dit staldanlæg klar til at håndtere de nye foderblandinger.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle