Betalt indhold af DanBred

Nye avlsmål giver griseproducenten større økonomisk gevinst

Der er flere pattegrise, der skal overleve i fremtiden. Ændrede avlsmål i DanBred betyder, at avlsfremgangen for pattegriseoverlevelse vil øges med 1 procentpoint årligt.

- Når øget pattegriseoverlevelse slår igennem i produktionsbesætningerne, vil det give en mærkbar forandring, siger Christian Fink Hansen, Sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Pattegrisen skal være mere robust fra fødsel. Det sker ved at forfine og opdele egenskaben LG5, som står for antal levende grise på dag 5 efter faring. 

Det nye er, at pattegrisens eget genetiske potentiale for overlevelse inddrages i avlsarbejdet. Hidtil har det været soens moderegenskaber, der var i fokus. 

I fremtiden deles LG5 op i tre nye egenskaber:

  • Pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve
  • Soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve
  • Kuldstørrelse, som er soens genetiske anlæg for reproduktion, målt som antal fødte pattegrise

- Når LG5 splittes op i de tre nye egenskaber, forventer vi, at balancen i det samlede avlsmål vil skifte mere hen imod robusthed. Der forventes derfor et markant større avlsmæssigt fokus på overlevelse – og et mindre avlsmæssigt fokus på kuldstørrelse, siger Christian Fink Hansen.

ØGET ØKONOMISK VÆRDI
- Fra et økonomisk synspunkt er målet at få flere grise frem til fravænning og dermed også helt frem til slagtning. Det kan gøres enten ved øget pattegriseoverlevelse eller ved øget kuldstørrelse. Beregninger har vist, at den økonomiske værdi af at opnå én ekstra gris ved fravænning gennem øget kuldstørrelse ved fødsel er 7,89 kr. pr. slagtegris, mens den er 9,50 kr. pr. slagtegris ved øget pattegriseoverlevelse, siger Tage Ostersen, Afdelingsleder ved Avl & Genetik hos Landbrug & Fødevarer.

Landmændene er glade for denne ændring. Det vil give højere overlevelse og flere fravænnede grise, som er det, de har ønsket.
(Jan Neerup Jensen, formidlingskonsulent hos DanBred)

Merværdien er altså på 1,61 kr. pr. slagtegris. Det er netop DanBred-avlsprogrammets formål at øge profitten for den danske griseproducent.

- DanBred-søer producerer allerede store kuld, hvilket fortsætter, og nu med et markant større fokus på robusthed og overlevelse, siger Adm. direktør i DanBred, Claus Fertin.

Det er dog vigtigt fortsat at have fokus på management i besætningen, fordi pattegriseoverlevelse i høj grad også påvirkes af management.

- Landmændene er glade for denne ændring. Det vil give højere overlevelse og flere fravænnede grise, som er det, de har ønsket, siger Jan Neerup Jensen, formidlingskonsulent hos DanBred.

Der er flere pattegrise, der skal overleve i fremtiden.
Nye avlsmål skal være med til at sikre overlevelsen for flere pattegrise i fremtiden. Foto: DanBred

BEDRE FODEREFFEKTIVITET
De nye avlsmål vil også bidrage til yderligere udvikling af fodereffektivitet og resultere i endnu højere daglig tilvækst for slagtegrise. Dette reducerer ikke kun antal dage til slagtning, men også det samlede foderforbrug.

- Det fastslår DanBreds førende position inden for produktivitet og bæredygtighed. Vi vil blive ved med at forbedre avlsmålene med det formål at skabe mere output med mindre input, siger Claus Fertin.

DanBred-søer producerer allerede store kuld, hvilket fortsætter, og nu med et markant større fokus på robusthed og overlevelse.
(Claus Fertin, Adm. direktør i DanBred)

DanBred har gennem det seneste århundrede udviklet et afbalanceret avlsprogram, der stræber efter at forbedre både dyrevelfærd, bæredygtighed og fortjeneste for griseproducenten.

De nye egenskaber vil blive implementeret på tværs af alle DanBred racer. Ved at inkludere egenskaben i den faderlige DanBred Duroc sikres en øjeblikkelig implementering af den genetiske fremgang til produktionsbesætningerne verden over, og det vil betyde en øget produktivitet for alle DanBred kunder.

Faktaboks

Krav til egenskaber i DanBreds avlsmål

  • Egenskaben skal have en produktionsøkonomisk betydning
  • Den økonomiske værdi af egenskaben skal kunne fastlægges
  • Egenskaben skal være arvelig og udvise genetisk variation i de tre DanBred populationer
  • Egenskaben skal kunne måles direkte eller indirekte i stor skala

 

Om DanBred

DanBred P/S er et af verdens førende internationale griseavlsselskaber. Vi sigter efter at være den foretrukne leverandør af genetikprodukter og serviceløsninger til kommercielle griseproducenter verden over ved at tilbyde værdifulde løsninger, der lever op til vores kunders behov bedre end alle andre alternativer.

I mere end 120 år har vi udviklet vores avlssystem, derfor repræsenterer DanBred nu de mest effektive avlsdyr i verden. Derudover tilbyder vi et stort udbud af serviceløsninger og gratis manualer, der hjælper vores kunder med at få det bedste ud af vores verdensklasse genetik.

DanBred P/S er ejet af Landbrug & Fødevarer, Danish Agro og Holdingselskabet DBI A/S. Your business. Our DNA. Det hele handler om generne – og vi bliver ved med at forbedre vores.

For yderligere information kan du besøge DanBred her

Emneord sponsoreret, Griseavl, økonomi, pattegrise, DanBred, avlsarbejde, griseproducent, avlsmål, pattegriseoverlevelse, overlevelse, genetik

Betalt indhold af DanBred

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.