Nyt miljøvenligt proteinfoder testes til grise

Uniprotein er en proteinkilde dannet af bakterier, som kan vokse på metan som substrat, og er nu til test i foder til smågrise på Foulum.

Forskere på Aarhus Universitet er i færd med at teste en ny miljøvenlig proteinkilde, Uniprotein, i et fodringsforsøg med grise.

Uniprotein er en proteinkilde dannet af bakterier, som kan vokse på metan som substrat. En fremtidig brug af denne type protein vil blandt andet kunne mindske CO2-aftrykket for produktion af fodermidler til husdyr samt minimere anvendelse af animalske proteinkilder.

Det skriver DCA, Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, på deres hjemmeside.

Uniproteinets potentiale skal testes

Uniprotein har et protein- og olieindhold svarende til fiskemel og besidder andre mulige funktionelle næringsstoffer.

I 2019 blev et projekt, ”SUPIAF – Bæredygtig proteiningrediens som dyrefoder”, igangsat, og det har til formål at demonstrere Uniproteins potentiale til brug i foder til smågrise og opdrætsfisk samt at videreudvikle produktet.

Professor Mette Olaf Nielsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet er med i den del af projektet, der handler om at teste Uniprotein hos grise:

”Her i forsøgsstaldene ved AU Foulum har vi, i starten af 2020, påbegyndt et fodringsforsøg med smågrise, hvor vi tester fordøjeligheden af Unibio-proteinet og dets individuelle aminosyrer sammenholdt med andre gængse proteinkilder, der anvendes til grise efter fravænning”, fortæller Mette Olaf Nielsen.

”Derefter skal vi til efteråret hos ”TestGris, Svinerådgivningen” køre et større fodringsforsøg for at se, hvordan nyfravænnede grises tilvækst og foderforbrug er, når det tildeles stigende mængder af Unibio protein, i stedet for kartoffelprotein og fiskemel, i deres diæt”, siger Mette Olaf Nielsen.

Ser på diarré og mave-tarm system

Ud over tilvækst og fodereffektivitet ser forskerne også nærmere på Uniproteins betydning på forekomsten af diarré samt hvordan Uniprotein påvirker udviklingen af grisenes mave-tarmsystem.

I det overordnede projekt vil produktet blive optimeret i forhold til næringsstofbehovet hos grise og på DTU skal man, i samarbejde med Biomar A/S, se på de samme forhold hos laks, så det fremadrettet kan indgå i foderfirmaers foderblandinger som en bæredygtig proteiningrediens eller et funktionelt additiv.

Det forventes, at produktet kan bidrage til en øget tilvækst i svineproduktion og akvakultur via bedre foderudnyttelse og sundhed, mindsket CO2-aftryk ved produktion af foder til husdyr samt ved at minimere brugen af animalske overudnyttede og begrænsede proteinkilder.

Faktaboks

Uniprotein

  • Der er brug for nye bæredygtige proteinkilder for at imødekomme det øgede behov for protein til landbrugets foderproduktion.
  • Den bakterielle proteinkilde (BPM), Uniprotein, som er udviklet af virksomheden UniBio A/S, er særdeles bæredygtig, fordi den har evnen til at gro på metan som substrat - næsten uafhængigt af adgang til jord og vand.
  • Proteinet er godkendt i EU som foderingrediens og den patenterede fremstillingsproces er inden for de sidste år skaleret op til mulig kommercialisering.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle