Overblik: Fem anlæg til automatisk tildeling af halm

Det er vigtigt, at halmanlægget kan tildele halmen på det rette tidspunkt, det rette sted og i den rette mængde for at undgå spild mest muligt. Se oversigten med data for fem anlæg til automatisk tildeling af halm.

Af Lisbeth Ulrich Hansen, chefforsker, Seges og Mette Kryhlmand, faglig reseacher, LandbrugsAvisen 

Tildeling af halm er en vigtig del af det daglige arbejde i flere staldafsnit. Alle grise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer, og halm vil kunne opfylde dette krav.

Søerne i farestalden skal have redebygningsmateriale i dagene op til forventet faring, og her er halm igen en oplagt mulighed. Samtidig giver tildelingen af halm mulighed for at tilse soen og hendes adfærd op til faringen.

Søer i flokke i løbe- og drægtigshedsstalde skal også have strøelse i lejet, og hos de løsgående søer kræver det store halmmængder, hvilket især gør det fordelagtigt med automatisk tildeling af halm.

Tildeling af halm som beskæftigelses- og rodemateriale til smågrise og slagtesvin er også essentiel for sundheden og trivslen hos grisene.

Det er oplagt, at halmen tildeles automatisk over en vådfoderkrybbe via en automat eller på det faste gulv. Hvis grisene hele tiden kan få fat i det rene og friske halm, er interessen og dermed gevinsten størst.

Inden valg af strøanlæg skal det vurderes, om halmballen ønskes snittet og findelt uden for staldrummet, eller om hele ballen kommer ind i staldrummet. Det har betydning for støvmængde og støjniveau.

Færre mavesår ved hyppig tildeling

Afprøvninger hos Seges med daglig tildeling af 100-150 gram wraphø i farestalden viser en sikker positiv effekt på mavesundheden hos søerne. Vurderingen er sket ud fra søernes mavesårsindeks.

Hos slagtesvin viste Seges’ afprøvninger, at to gange daglig tildeling af 50 gram hø/wraphø reducerer forekomsten af maveforandringer uden at påvirke produktionsresultater. Slagtesvinene havde en statistisk sikker lavere forekomst af mavesår.

Yderligere kan tildeling af strømateriale nedsætte risikoen for f.eks. halebid hos grisene og konfrontationer og slåskampe mellem søerne.

Den store udfordring ligger i håndteringen af det strøelse, der går til spilde og evtentuelt ender i gyllekanalen, hvor det kan give problemer ved udslusning.

Derfor er det også vigtigt, at halmanlægget kan tildele halmen på det rette tidspunkt, det rette sted og den rette mængde for at undgå spild mest muligt.

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER OG SE OVERSIGTEN

Redaktionens deadline for denne artikel: Januar 2019

Bemærk, at ovenstående liste er tænkt som en inspiration. Listen er ikke nødvendigvis komplet med alle halmanlæg, der forhandles i Danmark.

Kontakt redaktionen, hvis du mener der er andre halmanlæg på det danske marked, vi bør medtage i en senere opdatering: post@landbrugsmedierne.dk

Faktaboks

Fem gode råd

  • Kapaciteten af det ønskede anlæg skal hænge sammen med den mængde halm, der dagligt skal tildeles
  • Anlægget skal kunne tildele halmen det ønskede tidspunkt og sted i stien for at gøre en strategisk anvendelse mulig
  • Vurdér, hvor mange styringsmuligheder der er behov for
  • Firmaet skal kunne give god support i indkøringsfasen
  • Hotline, opfølgningsbesøg og serviceaftale med firmaet skal indgå i købsaftalen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle