Pattegrisedødelighed: Top 10 ligger på 10,7 procent - for mange hænger i bremsen

Ligger pattegrisedødeligheden i den høje ende, så sæt dig ned med en medarbejder og læg en strategi for, hvad der skal gøres anderledes, anbefaler svinekonsulent fra SvineRådgivningen.

Der har i flere år været fokus på at reducere pattegrisedødeligheden, som trods alle gode intentioner og målsætninger alligevel toppede i den seneste opgørelse fra 2021.

Og for mange producenter hænger da også stadig i bremsen, oplever Cathrine Fogh, svinekonsulent hos SvineRådgivningen i Herning.

Hun ser i sit daglige arbejde, at nogle griseproducenter ligger i niveauet 17-19 procent dødelighed for levendefødte i farestalden, og enkelte endda højere, og alligevel gør de, som de altid har gjort. 

- Alle griseproducenter ved, hvad man skal gøre, de får det oftest bare ikke gjort, siger Cathrine Fogh.

Hun peger på, at udskiftning i medarbejdere kan være årsagen til, at tingene ikke bliver gjort helt 100 procent som før i tiden.

- Jeg har flere besætninger, der kører oplæring eller genopfriskning af de gode rutiner, så alle kommer med på samme spor, siger hun.

Gør man, som man plejer...

De høje tal for pattegrisedødeligheden hos nogle producenter står i skarp kontrast til SvineRådgivningens dygtigste producenter på den parameter, der ligger på i snit 10,7 procent for Top10, mens gennemsnittet for alle kunder er 15,3 procent.

- Gør man, som man plejer, får man hvad man plejer. Jeg vil derfor opfodre til, at man som griseproducent får lagt en konkret strategi for, hvordan man skal reducere pattegrisedødeligheden, hvis besætningen ligger på et højt niveau.

- Som ejer kan man sætte sig ned med en medarbejder og finde ud af, hvad der kan gøres anderledes for soholdet. Hvor og hvordan dør pattegrisene? Hvilke nye tiltag kan vi indføre? Hvordan motiverer vi medarbejderne, og hvordan gør vi det sjovt at arbejde med og nå resultater?, lyder det fra Cathrine Fogh.

Hun fremhæver, at det også er vigtigt at spørge og inddrage medarbejderne: Hvad tænker I? Hvilke ideer har I?

SMART-modellen

Hvis man ønsker at gå systematisk til værks i strategi-arbejdet, kan SMART-modellen være en mulighed:

  • S = specifik. Hvad er målet?
  • M = målbart. Sæt et konkret mål eller delmål, fx en reduktion på 5 procent.
  • A = attraktion. Hvilken gevinst kan opnås, fx økonomisk gevinst eller arbejdsrelateret gevinst?
  • R = realistisk. Er forudsætningerne tilstede? Skal der tilføres flere medarbejdertimer? Skal der et øget fokus på opgaven?
  • T = Tidsbestemt. Hvornår skal målet være nået?

Cathrine Fogh oplyser, at der er en pæn økonomisk gevinst ved at redde en gris i farestalden frem til fravænning, ifølge et Seges-regnestykke fra juli 2022 med de dengang gældende foderpriser.

Ved en notering på 10,5 kr. var gevinsten 209 kr. pr. årsso og ved 14,5 kr. var gevinsten 327 kr. pr. årsso

- Nu, hvor noteringen går i vejret, får vi da også et stigende antal telefonkald fra producenter, som gerne vil høre om hvordan de kan øge pattegriseoverlevelsen, så der er heldigvis også en motivation for det, siger hun.

Faktaboks

Pattegrisedødelighed

  • I 2021, som er seneste opgørelsesår, var landsgennemsnittet en total dødelighed (dødfødte og levendefødte) på 23,4 procent.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle