Smertebehandling af søer omkring faring kan forbedre pattegrises overlevelse

Dyrlægens erfaringer og ny undersøgelse bekræfter: Smertebehandling af søer omkring faring kan forbedre pattegrisenes overlevelse.

Af Simon Smed Sørensen, svinedyrlæge, Porcus

Perioden omkring faring er en kritisk periode for både søer og smågrise.

Det er almindeligt accepteret, at faring er en smertefuld proces og derfor kan have negative effekter på velfærden for både so og pattegrise, hvilket potentielt kan resultere i en negativ økonomisk påvirkning.

Smerter og betændelse ledsaget af forhøjet kropstemperatur i og omkring faring kan føre til langvarig faring og kan bremse soens restitution efter faring.

Behandling både før og efter faring

Enhver tilstand, der vil bremse restitutionen efter faring og ubehag hos soen, vil have en øjeblikkelig effekt på hendes pattegrises vitalitet og overlevelse. Derfor er smerter og sygdom i forbindelse med faring et potentielt velfærdsproblem. 

Det er velkendt, at søer, der er smertepåvirket på grund af feber og eller yverbetændelse, ikke yder optimalt. Det kan ses som en reduktion i råmælk/mælkeindtagelse med deraf følgende væksthæmning og svaghed, hvilket øger risikoen for ihjel-lagte pattegrise.

Smertestillende medicin (NSAID) vil stort set altid have en positiv effekt på soens ve og vel. I flere besætninger har jeg set en positive effekt på f.eks. søernes ædelyst efter faring.

Ofte behandles der én gang dagligt tre dage før forventet faring og en til to dage efter faring med smertestillende i foderet. Behandlingen skal naturligvis altid være tilrettet den specifikke besætnings udfordringer.

Positive effekter på pattegrisen?

Det er meget individuelt for hver besætning, hvor stor effekten er af ovenstående behandling. Det kan være svært at se en positive effekt på pattegrisen i besætninger, hvor det i forvejen går godt - forstået som høj pattegriseoverlevelse.

Det er velkendt, at søer med feber og smerter under diegivningen brugte kortere tid på at ligge ned, hvilket begrænser pattegrisens mulighed for at die. Her vil smertebehandling af soen give en mere rolig so.

I de besætninger, hvor der er udfordringer med lav fødselsvægt, dvs. mange små grise, har smertebehandling af søerne en positiv effekt på pattegriseoverlevelsen.

I et nyere hollandsk studie har man fundet, at søer, der var behandlet med smertestillende, havde pattegrise med ensformig råmælksoptagelse, når man målte antistoffer i pattegrisenes blod på andet levedøgn. Det kan måske forklare de positive tilbagemeldinger, jeg får fra farestaldspersonalet. 

I det hollandske studie blev der vist en mere ensformig fravænningsvægt i kuldene, dog viste det ikke nogen øget totalvægt af kuldet ved fravænning. Den effekt kan dog være falsk formindsket af, at undersøgelsen foregik i en besætning, hvor der i forvejen var en høj pattegriseoverlevelse. 

Smertestillende ved vaccination

Er der andre perioder, hvor det giver mening at give alle søer smertestillende? 

Jeg anbefaler at give smertestillende til søerne i farestalden ved en massevaccination af soholdet, da de fleste vacciner giver en mild forbigående feber, som i nogle tilfælde kan sænke søernes mælkeproduktion.

Herved minimeres risikoen for, at ihjellagte grise, som følge af øget sult og kamp omkring yveret.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle