Rådgiver: Her kan du spare energikroner i grisestalden

Der er flere ting, man som landmand kan gøre for at spare på energien. Velas-rådgiver oplister en række indsatsområder.

Energiomkostningerne stryger i vejret og truer griseproducenternes eksistens. Der er dog flere ting, man som landmand kan gøre for at spare på energien.

Rådgiver og afdelingschef Kristian Nielsen har således i det seneste nyhedsbrev Trynekontakt fra Velas oplistet nogle indsatsområder, hvor det måske er muligt at spare uden at sætte til i produktivitet.

Flyt el-forbruget: Foderformaling

De fleste landmænd afregnes for el på timebasis, og derfor bør man starte med at klarlægge, hvornår man bruger strømmen. Dernæst skal man forsøge at flytte strømforbruget til et billigere tidspunkt på døgnet, hvor både elpris og elnettarif er lavere.

Foderformaling kan eksempelvis gøres i perioder med lavest el-pris. Dette er typisk om eftermiddagen og i nattetimerne. Kravet er større silokapacitet til mel og et driftssikkert maleanlæg, så man også får sovet uden alt for mange alarmer.

Foderproduktion koster i praksis ca. 2,0-2,5 kWh pr. hkg, og elprisen inklusive tarif varierer let 1 kr. pr. kWh. Potentialet ved 1.000 årssøer, inklusive smågrise er cirka 40.000 kr. pr. år og ved 10.000 slagtesvin pr. år er det ca. 35.000 kr. pr år.

I en slagtesvinebesætning med vådfoder ses fx, at elforbruget topper ved udfodringerne. Dette skyldes dels elforbrug til foderfremstilling og transport, dels at grisenes aktivitet er øget. Dermed er der større varmeproduktion, og ventilationsanlægget kører mere. Ved at flytte udfodringerne lidt kan man undgå at fodre ud lige i de dyreste perioder fra 7-9 om formiddagen og 17-20 om aftenen.

Vedligehold og indstilling af møller

Sørg for at møller og blandere er rene, vedligeholdt og korrekt indstillet.

Formalingsgraden har stor betydning for møllernes energiforbrug og ydelse, men øger også foderforbruget ved grisene.

Hvis man mindsker formalingsgraden med 10 procent, vil man kunne spare ca. 0,24 kWh pr. hkg, og der vil også være lidt mindre energiforbrug til snegle og blander som følge af kortere formalingstid. Med en elpris på 2 kr. pr. kWh vil der kunne spares ca. 1,32 kr pr. slagtesvin. '

Med grovere formaling på 10 procent øges foderforbruget med 0,02-0,05 FEsv pr. kg tilvækst. Da foder ligeledes er steget i pris, vil det øgede foderforbrug koste ca. 3,50-8,00 kr. pr. slagtesvin.

Det er derfor billigst at formale kornet godt og opnå det lavest mulige foderforbrug, lyder konklusionen fra Kristian Nielsen.

Lys: skift til led

Hvis der er likviditet til det, bør de sidste lysstofrør skiftes til LED nu. Der er en tilbagebetalingstid på tre-fire år, og dermed er det noget, der skal gøres så hurtigt som muligt.

Vær opmærksom på en anderledes fordeling af lyset fra LED. Få lavet en lysberegning i de enkelte staldrum, så der bliver tilstrækkeligt lys til både dyrenes fysiologi og medarbejdernes arbejdsforhold.

De fleste elektrikere kan lave en lysberegning. Husk at man i beregningen skal regne med mørke vægge uden refleksion i stalde.

Kilde: Nyhedsbrevet Trynekontakt fra Velas

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle