Rejsegilde på ny stald, der skal teste emissioner fra løsdrift i farestalde

Go-Gris ved Horsens havde i sidste uge rejsegilde på en farestald til løse diegivende søer, som Gråkjær bygger. Seges Innovation skal næste år måle emissioner fra staldens forskellige gulvprofiler.

Løse diegivende søer opstaldet i farestier har et forholdsvis stort overfladeareal, der ofte ramler sammen med emissionskrav.

Jo større spalteareal, jo større udledning af emissioner, og med branchens ambitioner om over tid at udfase kassestier til fordel for løsdrift i farestalden er der behov for at få afdækket, om nye løsninger under spalterne kan afhjælpe de emissionsmæssige udfordringer.

Det er i hvert fald den tilgang, Jonas Würtz Midtgård, medejer af Go-Gris, har med den kommende farestald, som der i sidste uge var rejsegilde for.

- Jeg har altid været panisk i forhold til at skulle investere i luftrensning og andre miljøteknologier, for at få mulighed for at bygge til løsdrift i farestalden. Derfor har vi gået efter et projekt, der dyrevelfærdsmæssigt og økonomisk skal være bæredygtigt, og samtidig kan vi hjælpe til med, at emissioner fra de forskellige gulvløsninger bliver målt, og kommende stalde ikke skal basere sig på emissionstal fra 1990’erne, siger Jonas Würtz Midtgård, der også er formand for organisationen Welfare Pigs, som samler de producenter, der har løse diegivende søer.

Alle farestalde bliver løsdrift

Med den kommende stald bliver Go-Gris’ griseproduktion 100 procent løsdrift i alle staldafsnit, fordi en række gamle kassestier skrottes.

I en række år har der i staldene ved Østbirk tæt på Horsens været både løsdrift-stier og kassestier, men det ændrer sig altså nu. Ud over fire sektioner med 24 stier i hver med ny gulvprofil består den nye stalde af to babystalde. Derved er byggebredden den samme, som de øvrige stalde, der ved en eventuel fremtidig udvidelse nemmere kan forlænges i gavlen.

Under gulvene er der i en sektion skråkanalvægge og linespil. I en anden sektion er der linespil, i en tredje sektion er der en normal stald med vakuum og endelig er der installeret gylletragte i plast, som Jørgen Berth fra virksomheden Space står bag.

Over spalterne - der er leveret af Lars Brunses nyetablerede firma Best Farm og kommer fra hollandske Nooyen, har Jonas Würtz Middtgård, chefforsker hos Seges Innovation, Vivi Moustsen, og Lars Brunse samarbejdet om indretningen af stierne, der måler 2,6 gange 2,6 meter.

Bag hele byggeprojektet står Gråkjær. Her glæder projektkonsulent Jesper Knak sig over, at virksomheden har fået brugbare erfaringer i forhold til etablering af forskellige gyllekummer.

- At bygge den her stald har været både udfordrende og spændende. Vi håber også på, at der kommer flere lignende projekter med farestalde til løse diegivende søer som følge af den kommende støtteordning, siger Jesper Knak.

Målinger i 2023

Når stalden står klar, rykker Seges Innovation ind med måleudstyr. I 2023 bliver der målt på emissioner fra farestaldssektionerne.

- Hele 2023 er det planen, at der laves målinger, og så må vi se derefter. Der er mange knapper, der kan skrues på - hvilke betydning har foderadditiver på emissionerne, det kan også være interessant at få målt på, siger Jonas Würtz Midtgård.

Faktaboks

Stalden

Håndværkerne gik i jorden i uge 20, og stalden ventes klar til åben stald i starten af november.Foruden nybyg af farestaldssektioner og babystalde omfatter projektet også renovering af løbeafdeling og farestalde.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle