Betalt indhold af TripleA

Sådan reddes den undervægtige gris uden at ødelægge driftsøkonomien

Gevinsten ved at bruge AX3Digest i stedet for blodplasma og fiskemel er 4 kr. pr gris.

En af udfordringerne med de voksende kuldstørrelser er, at de også kan betyde flere grise med en fravænningsvægt under 4,5 kg. Disse skrøbelige grise har en høj dødelighed, der er skadelig både for svineproduktionens image og landmandens økonomi.

De to første uger efter fravænning er helt afgørende for at redde grisene med lav fravænningsvægt, og det bliver endnu vigtigere, når zink skal udfases. Især hvis det samtidig skal være økonomisk bæredygtigt.

Nogle svineproducenter prøver med et startfoder tilsat blodplasma og fiskemel, men det er en dyr løsning. Derudover betyder det, at grisene ikke kan godkendes som UK-grise.

Spar 4 kr pr gris

Alternativet er at bruge AX3Digest som proteinkilde i de afgørende første 14 dage efter fravænningen. Forsøg hos SvineRådgivningens TestGris-center i Herning viser, at man ved at gå fra en blanding med HP200, plasma og fiskemel til AX3Digest kan reducere foderomkostningerne i de første to uger med 28 %, fra 25,37 kr til 18,52 kr pr smågris. En besparelse på ca 7 kr pr gris. Vel at mærke uden at gå på kompromis med grisens sundhed.

Grise fodret med AX3Digest vejer ganske vist 500 g mindre efter de to uger, men er med en vægt på 6,1 kg stadig en levedygtig og salgbar gris. Selv når den mindre salgsvægt indregnes, er nettogevinsten ved at skifte til AX3Digest over 4 kr pr gris (se tabel 1). 

sponsoreret TripleA

Dansk test af 2.000 smågrise

Forsøg 1 og 2 blev kørt ved TestGris med over 1076 af de mindste fravænningsgrise (3,0 - 4,8 kg) i BabyStalden (se faktaboks om TestGris). Alle foderstrategier havde en daglig tilvækst på over 160 g i de første 14 dage og en foderudnyttelse på under 1,3. Efter de første to uger fik alle grupper det samme foder.

I forsøg 1 indgik AX3Digest som primære proteinkilde til erstatning for HP200, plasma og fiskemel. Som det ses af tabel 2, havde grisene på AX3Digest en god tilvækst, der dog blev overgået af fiskemel/plasma, primært på grund af et større foderindtag de første 14 dage.

Den høje foderudnyttelse i forsøget resulterede i sunde grise uden diarre. Alle grupper havde en lav dødelighed og generelt en høj sundhed.

Høj tilvækst og super god økonomi i de undervægtige grise

Forsøg 2 viser, at man kan opnå en foderudnyttelse på 1,06 kg og en tilvækst på 200 g pr dag 0 til 14, selv hos smågrise, der startes ved 3,9 kg. Nettoomkostningen kan komme helt ned på 3,83 kr mod 9,06 kr med plasma og fiskemel.

Som beskrevet ovenfor kan man som svineproducent få en markant bedre økonomi i de undervægtige grise ved at udskifte blodplasma/fiskemel med AX3Digest. Men kan vi også få en zinkfri foderplan, der både giver høj tilvækst og god økonomi?

Kun ved hele tiden at eksperimentere opnås optimale foderblandinger.

sponsoreret TripleA

I forsøg 2 hos TestGris fik smågrisene på 3,9 kg således to andre produkter fra TripleA, nemlig AX3Gastric og AX3Advanced.

Alle AX3 produkter er fremstillet med samme proces, men med forskellig partikelstørrelse og dermed ændret protein- og fiberindhold. AX3Gastric og AX3Advanced blev blandt andet anvendt for at undersøge, om disse blandinger kunne nedsætte vandbindingen i foderblandingen. En årsag til, at AX3Digest grisene i forsøg 1 voksede en anelse langsommere end gruppen med fiskemel/blodplasma-blandingen kunne nemlig være, at foderet bandt vandet bedre - og grisene derfor hurtigere opnåede en mæthedsfølelse. Derfor åd de ganske enkelt mindre.

sponsoreret TripleA

Gode resultater

Denne anden forsøgsrunde viste, at både med AX3Gastric og AX3Advanced, er det muligt at opnå samme tilvækst som med blodplasma/fiskemelsstrategien, men til en markant lavere pris.

Sundheden var igen i top uden diarre. I denne forsøgsrunde blev der brugt 2,5 % plasma og foderets ABC4-værdi (evne til at binde syren i grisens mave) blev sænket med 0,8 % citronsyre. Lav syrebindingskapacitet koblet med højt fordøjelig proteinkilde giver, som vi har vist i de to foregående artikler, en optimal foderudnyttelse.

Resultatet blev, som det ses af tabel 2, at det er muligt at opnå både høj tilvækst og bedre økonomi.

sponsoreret TripleA

Faktaboks

TestGris

  • TestGris er danske svineproducenters eget testcenter på Skjoldborg nær Herning
  • TestGris gennemfører uafhængige forsøg i et praktisk staldmiljø på bedriften, der består af 1100 søer i ugedrift
  • TestGris er en del af SvineRådgivningen, der ejes af SAGRO, KHL, SLF, Vestjysk og Lemvigegnens Landboforening.
  • Rapporter med resultater fra TestGris ligger frit tilgængeligt på svinerådgivningen.dk

AX3Digest®

  • AX3Digest er et raffineret protein med en lav syrebindingskapacitet, pH 4,1
  • AX3Digest øger sundhed, tilvækst og trivelighed hos grise og fjerkræ
  • AX3Digest produceres af TripleA, Hornsyld
  • TripleA har gennemført en række videnskabelige forsøg med AX3.
  • Følg med i resultaterne i Magasinet Svin eller på landbrugsavisen.dk/TripleA
  • For yderligere information – kontakt TripleA på tlf 60 11 13 62 eller 60 11 13 64

Emneord sponsoreret, TripleA, AX3 Digest®, TestGris, fravænning, reducer foderomkostninger, Zinkfri, blod, blodplasma, plasma, svinerådgivningen, Skjoldborg, AX3Advanced, AX3Gastric, Advanced, Gastric

Betalt indhold af TripleA

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.