Sørg for udviklingsplan til alle ansatte i grisestalden

Manglende udviklingsplaner for alle ansatte er en meget synlig mulighed for at udfylde et uudnyttet potentiale, påpeger konsulent.

Af Nikolaj Stidsen, svinekonsulent, Velas

Udviklingsplaner virker for alle ansatte i grisestalden. Har du fået lavet en udviklingsplan for alle dine medarbejdere? 

Hvis ikke, kan du med held få lagt en sådan plan, enten ved egen hjælp eller ved at benytte ekstern hjælp.

Medarbejder gik rundt med vandkande

Her er en lille historie fra det virkelige liv:

Jeg var på besøg i en større farestald. Her ser jeg en medarbejder, der går rundt med en vandkande. Jeg får at vide, at hende skal jeg ikke tænke på, fordi hun skal afskediges til den første på grund af manglende evner. Læs: hun kan kun finde ud af at give vand til pattegrisene.

Jeg spørger driftslederen: Hvad har I lært hende? Hvortil han svarer: Ja, at give vand.

Grunden til hendes manglende udvikling var altså, at der ikke var lagt en plan fra starten af ansættelsen. 

Jeg spørger yderligere driftslederen, om der var lagt en plan for hans egen udvikling, hvortil han svarer nølende: Nej. Det var der heller ikke. 

Dette var altså et billede af, hvordan der er lagt stopklodser foran både høj og lav i virksomheden. Her var en meget synlig udviklingsmulighed, og derfor skal min opfordring lyde: Få lagt en plan for jer alle sammen.

1:1 samtale om ønsker

Her følger lige et par råd til, hvordan I kommer i gang:

  • Lad alle forberede sig til jeres planlægningsmøde, minimum tre-fire dage
  •  Alle forbereder tre ting, de er glade for ved deres ansættelse, på et stykke papir
  •  Alle forbereder et til tre ønsker til de næste ting, de gerne vil lære/udvikle sig i
  • Mødet afvikles som 1:1 samtale, uden at blive forstyrret af andre
  • Mødet afvikles, hvor jeres mobiler er fuldt slukkede

Ved at afholde denne form for møde vil der blive plads til at få italesat, i hvilken retning medarbejderen ønsker at udvikle sig.

Der laves en plan for den nærmeste fremtidige oplæring/udvikling. Samt en aftale om, hvornår der skal samles op på denne plan.

Det kan godt være, at der er enkelte af dine medarbejdere, der er lidt usikre på, hvilke ønsker de har. Det kan derfor være en super god ide, at du som leder har et par forslag til det første møde. De efterfølgende møder vil blive nemmere og nemmere.

Husk på, at der naturligvis skal hægtes en læremester på de forskellige udviklingsideer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle