Slagtesvineproducent stod med otte af 12 stalde tomme - nu har han bygget sostald

Den svenske slagtesvineproducent Jonas Sandgren har taget konsekvensen af mangelfulde forsyninger af smågrise - han vil selv producere dem.

For to år siden stod den svenske slagtesvineproducent Jonas Sandgren, Kragsta lidt nord for Stockholm, med otte af 12 slagtesvineafdelinger tomme - en produktion med i alt 4.700 stipladser på to lokaliteter. Årsag: Han kunne ikke indkøbe smågrise nogle steder.

Løsningen har han lige på hånden i form af en nybygget sostald med plads til 462 søer - og de første faringer sker her i slutningen af januar, skriver netavisen Jordbruksaktuellt.

Sostalden blev allerede planlagt, inklusive ansøgt om miljøgodkendelse, i 2011, og det stod efterhånden klart, at det var helt nødvendigt at få en integreret produktion op at stå. Alternativet var helt at stoppe med svineproduktion, men det ville til gengæld gå ud over indtjeningen i markbruget på 1.000 hektar.

Den nye sostald er med tougersdrift, tre fareafdelinger, fire smågriseafdelinger og afdelinger for løbning, drægtige søer og transponderindlæring. Søerne er inddelt i 11 grupper med 42 i hver.

Der er forrum for smittebeskyttelse med separat dame- og herreafdeling, og flere steder på anlægget er der faciliteter for støvlevask.

Der er installeret Big Dutchmann transponderfodring og ACO Funki farebokse uden fixering. Smågrisene går i traditionelle stier med spalter ud mod gangen, tag over en del af det faste gulvareal og gulvvarme. 

Foderet hjemmeblandes af korn af egen avl, og der er restløs fodring.

Prisen for sostalden er 80.000 svenske kr. pr. plads (ca. 58.000 danske kr.). Miljøgodkendelsen gælder 1.500 søer, og der er i dele af dimensioneringen forberedt for en fremtidig udbygning.

"Jeg tror på det her. Forbrugerne er begyndt at vælge mere svensk, og jeg håber på at det vil fortsætte. Vi har verdens bedste svineproduktion med god dyrevelfærd og et lavt antiobiotikaforbrug, så jeg synes alle forudsætninger er tilstede", siger Jonas Sandgren til Jordbruksaktuellt.

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle