Soholder glad for håndholdt måler: Nemt og pålideligt at tjekke kornkvalitet

For soholder Rasmus Dresen er den rigtige kornkvalitet afgørende for værdien af foderindkøbet. Med måleenheden GrainSense måler han kornet hurtigt og præcist og sikrer, at han får korn med rette proteinindhold og fugtighed.

Når landmand Rasmus Dresen indkøber korn til sine 1.000 søer på Lolland, er kornets protein- og vandindhold og dermed kvalitet af afgørende betydning.

For meget vand i kornet kan betyde sygdomme, der risikerer at blive overført til grisene, og det kan have voldsomme økonomiske konsekvenser for en grisebedrift som Rasmus Dresens.

Derfor anvender han Geoteams GrainSense måleenhed, hver gang han modtager et nyt læs korn.

"Jeg måler kornet i det øjeblik, det bliver leveret. Hvis GrainSense viser, at kornet ikke har den rette kvalitet, kan jeg afvise det på stedet.

I det tilfælde har GrainSense tjent sig selv ind med det samme, for et læs med lavkvalitets korn har store økonomiske følger for mig, hvis jeg ikke opdager det," forklarer Rasmus Dresen.

GrainSense enheden måler indholdet af protein, fugt, olie og kulhydrat i korn, hvilket er nøglemålinger, der bestemmer høstens værdi.

En måling tager få sekunder, og kan foretages af enkelte gram uforarbejdet korn. Da måleenheden samtidig er håndholdt og relativ lille, er den anvendelig til måling i marken, såvel som ved leverancer og i laden og siloen.

GrainSense sikrer højt proteinindhold

Med GrainSense-enheden foretager Rasmus Dresen løbende stikprøvekontroller af det korn, han modtager, så han sikrer den bedste pris hos korngrossisten.

Samtidig gør de løbende målinger af kornet i laden det muligt at kontrollere og justere i foderblandingen, så kornet har den rette fugtighed og bibeholder et højt proteinindhold hele året.

"Jeg har anvendt GrainSense i tre år, og det giver mig en tryghed ved produkterne. Tidligere har jeg haft upræcise og langsomme apparater, jeg skulle kontrollere op mod agrovirksomheder for at tjekke rigtigheden af resultaterne. Nu kan jeg måle kornet og få et klart resultat, hvilket er tids- og omkostningsbesparende," siger Rasmus Dresen.

Produkterne kan deles op i siloer alt efter fugtighed og kvalitet og dermed efter, hvad produkterne kan bruges til.

Målingerne giver en løbende opdatering såvel undervejs i høstsæsonen som resten af året, hvor kornet kan tjekkes, og man dermed kan optimere undervejs, så proteinindhold, fugtighed og kulhydratindhold sikres.

Data i landbruget er fremtiden

Landbrugserhvervet er i gang med en stor digitaliseringsproces, hvor indsamling af data er essentielt.

Dataindsamlingen kan give landmændene væsentlig viden om deres produktion, optimering samt om eventuelle problemområder. Ved for eksempel at omfordele gødning vil man kunne sikre en mere optimal høst.

"Jeg har haft en god dialog med Geoteam om, hvordan dataindsamling med GrainSense og generel digitalisering indenfor landbrugssektoren skal udvikles fremover. Hvis vi som landmænd vil følge med udviklingen og få mest ud af vores produktion, er det essentielt, at vi optimerer indenfor disse områder," forklarer Rasmus Dresen.

Data kan ligeledes hjælpe landmændene med at opfylde de politisk fastsatte krav om nedbringelse af nitratforurening af vandmiljøet samt andre miljø- og klimamæssige lovgivningskrav.

"Jo mere man kan dokumentere på sine data som landmand, jo større værdi har det. Data kan bruges til at optimere produktprocessen og samtidig være behjælpelig i forhold til dokumentation af for eksempel kvælstofudledninger," siger Jacob Thuesen, der er kundekonsulent for præcisionslandbrug for Geoteam.

Faktaboks

GrainSense

  • Måler protein, vandindhold, olie, og kulhydrat i byg, hvede, havre, rug og raps
  • Den håndholdte Grainsense fylder en femtedel af de nærmeste alternativer
  • Det tager kun 30 sekunder at foretage en måling
  • Kornprøver behøver ikke at blive formalet
  • Muligt løbende at kontrollere og justere proteinindholdet i foderblandingen
  • Softwarepakke med tillægstjenester
  • Pris: 30.000 kroner

Kilde: Geoteam

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle