Svin: Fem gode råd om gylleanalyser - ny metode på vej

Der er stor forskel på indholdet af kvælstof i gyllen. I LandboNord oplever vi fx, at indholdet i f.eks. slagtesvinegylle kan variere fra 3,5 kg N pr. ton helt op til 6-7 kg N pr. ton.

Af Kristian Toft Andersen, planteavlskonsulent, LandboNord

Med den fulde landbrugspakke er det blevet endnu mere vigtigt, at kende næringstofferne i din gylle for at kunne ramme planternes optimale kvælstofbehov.

Tidligere har der ikke været tvivl om at alt handelsgødningen skulle bruges, vi er nu i en situation, hvor det kan være aktuelt at spare, eller omfordele handelsgødning.

1. Højt kvælstofindhold

Der er stor forskel på indholdet af kvælstof i gyllen. I LandboNord laver vi mange gylleanalyser. Vi oplever, at indholdet i f.eks. slagtesvinegylle kan variere fra 3,5 kg N pr. ton helt op til 6-7 kg N pr. ton.

Noget af det, der har størst indflydelse på indholdet af kvælstof, er vandspild, foderforbrug og foderudnyttelse. Normtallet for slagtesvinegylle variere mellem 4,43-4,87 kg N pr. ton efter staldtype.

De husdyrproducenter, der har et høj foderforbrug og lav foderudnyttelse, vil ofte have et højere indhold af kvælstof i gyllen, og har dermed en mulighed for at spare, eller omfordele handelsgødning.

2. Type 2-korrektion

Husdyrproducenter, der har et lavt foderforbrug og høj foderudnyttelse, vil have en mulighed for at lave en type 2-korrektion, og dermed dokumentere, at de har mindre kvælstof i gyllen end normtallene, og få mulighed for at købe mere handelsgødning.

En analyse vil kunne afsløre indholdet af kvælstof i gyllen, og dermed give en indikation om, en type 2-korrektion kunne være aktuel.

3. Flere staldsystemer

Mange større svineproducenter har både søer, smågrise og slagtesvin i forskellige staldsystemer, og flere forskellige tanke.

Hvis flere staldsystemer løber i samme tank, kan standardtal sjældent bruges. Derfor vil en gylleanalyse kunne bruges til bestemme indholdet af kvælstof i gyllen og være med til at optimere gødningsplanen.

En analyse vil også kunne bestemme fosfor og kalium indholdet, og dermed vise om det er nødvendigt at supplere med NPK gødning, for at opfylde planternes behov. 

4. Agros-måling

Gylleanalyser kan tages på forskellige måder.

Den billigste metode til at kende kvælstofindholdet i gyllen er en Agros-måling, der kan måle den totale mængde kvælstof i gyllen. Analysen kan tages fra dag til dag. For at kende det komplette indhold af N, P og K i gyllen, kan en prøve sendes til analyse på laboratorium.

Denne analyse kræver en omrørt tank, og koster 500 kr.

5. Analyse i ikke omrørte tanke

Som noget nyt er det blevet muligt at tage gylleanalyser af N, P og K i ikke omrørte gylletanke.

I LandboNord ser vi et stort potentiale i netop denne type analyse, der kan tages tidligt i foråret, når tankene er fyldte. Ved at kende indholdet i forbindelse med gødningsplanlægningen, kan vi få fordelt gyllen rigtigt efter indhold, og få fordelt handelsgødningen, så planternes behov bliver opfyldt optimalt.

Denne analyse koster 1100 kr. pr. tank.

Metoden er stadig meget ny, og vi har kun taget få analyser. Svartiden har været over 14 dage på de første analyser. Så det er vigtigt at tage analysen i god tid inden udbringningen.

Analysen kan med fordel bruges når tankene er fyldte i december og januar. De første test har vist god sammenhæng mellem de forskellige analyse metode. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle