Svineeksportør vinder retssag mod VSP - fem mio. kr. i erstatning

Videncenter for Svineproduktion taber efter 10 år i retssystemet en sag, som Breeders of Denmark har anlagt.

En gammel sag, hvor der er faldet dom i dag, drejer sig om hvorvidt Landbrug & Fødevarer/VSP lagde begrænsninger i vejen for at Breeders of Denmark kunne sælge dyr på en række markeder både i og uden for EU i perioden fra 2001 til 2006.

Striden drejdede sig om Landbrug & Fødevarers administration af DanAvl-systemet i perioden 2001-2006.

Breeders of Denmark havde rejst krav om over fem mio. kr. for blandt andet mistet salg af renracede hundyr, mistet salg af kernesøer og opformeringssøer, mistet sædsalg i udlandet og mistet dækningsbidrag.

Blandt andet fastslog retten i dommen, at det af Landbrug & Fødevarer ejede selskab SEA havde undladt at opkræve de samme afgifter ved salg til udlandet. SEA havde dermed opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til Breeders of Denmark.

Retten fastslår, at Breeders of Denmark ved denne praksis har lidt et tab og derfor dømmer VSP til at betale over fem mio. kr. i erstatning til Breeders of Denmark. Af beløbet er to mio. kr. procesrenter, altså rentebetaling fra 2007 og frem til i dag. Derudover skal Landbrug & Fødevarer betale sagsomkostningerne.

Overvejer at anke

Hos Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, der er den organisatoriske videreførelse af VSP, bemærker formanden Erik Larsen, at der er tale om en gammel sag.

»Det er en gammel sag, der blev startet i år 2007. Sagen har derfor intet at gøre med etableringen af det nye Danavl-selskab. Vi har noteret os rettens holdning til sagen og vurderer lige nu, om vi skal anke. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer til sagen,« lyder det fra Erik Larsen i en skriftlig kommentar.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle