Svinerådgiver: Lav evaluering af din miljøledelse i 2021 nu

Landmænd med iE-husdyrbrug skal selv en gang årligt evaluere sit miljøledelsessystem. Fristen for at indsende oplysningerne til kommunen for 2021 er 31. december 2022 - men sørg for at få udført opgaven nu, mens tiden er til det og erindringen er frisk, lyder opfordringen fra rådgiver.

Sidste år blev det lovpligtigt at indføre miljøledelse på de såkaldte iE-husdyrbrug. For griseproducenter vil det sige brug med mindst 2.000 stipladser til slagtesvin eller 750 årssøer.

I den forbindelse skal landmanden selv en gang årligt evaluere sit miljøledelsessystem. Der er også en række oplysninger, der årligt skal indsendes til kommunen. For det nyligt overståede kalenderår 2021 er fristen for indsendelse 31. december 2022.

Rådgiver Annette Pihl Pedersen fra SvineRådgivningen i Herning anbefaler dog på det kraftigste, at griseproducenterne samler og indsender oplysningerne allerede nu, hvor 2021 stadig står i frisk erindring.

"Det er en god idé at udføre arbejdet med miljøledelse og årlig indberetning nu, hvor de fleste har tid før marksæsonen begynder, man har året i frisk erindring, og de forskellige bilag til indsendelse er nemmere at finde frem. 

Alternativt står landmanden med opgaven i december, hvor alle har travlt med højtiden, og hvor 2021 selvfølgelig heller ikke står så skarpt i erindringen," siger Annette Pihl Pedersen.

Hun tilføjer, at landmanden udmærket kan sende oplysningerne til kommunen her i januar, og så er den opgave af vejen.

Er de opsatte mål nået?

Miljøledelse handler kort fortalt om at opnå en øget bevidsthed hos landmanden om at spare på ressourcerne og dermed reducere påvirkningen af miljøet. Man skal sætte et mål og også handle på det.

Evaluering af miljøledelsessystemet skal derfor blandt andet indeholde svar på, om de eller det opsatte mål er nået. Hvor langt er man er nået, hvis målet er langsigtet? Er vi på den rigtige vej? Skal målsætningerne fortsætte, eller skal de justeres eller tilføjes nye?

Anette Pihl Pedersen vurderer, at evalueringen og indsendelse af oplysninger til kommunen, kan laves af landmanden selv på en times tid, hvis alle nødvendige bilag er ved hånden.

Landmanden skal kunne fremvise miljøledelses-systemet og oplysninger til årlig indberetning ved kommunale miljøtilsyn.

Faktaboks

Målsætninger i miljøledelse

Eksempler på målsætninger griseproducenter skriver ind i deres miljøledelse. Målsætningerne har ofte en karakter, hvor der er en gevinst for både miljø og bedriftens økonomi.  

  • Ved produktion af grise på flere sites med sammenlignelige forhold. Har jeg samme elforbrug pr. produceret enhed? Er der noget at hente her?
  • Får grisene vand nok pr. produceret enhed, så deres foderoptag/fodereffektivitet ikke er begrænset på grund af for lille vandoptag?
  • Inden for de næste fem år skal foderforbruget til slagtesvin ned på 2,55 FE pr. kg tilvækst. Foder er en af de mest klimabelastende parametre i produktionen.
  • Eksekvering af vedligehold eller planlagte investeringer med miljøeffekt, fx skifte af lysstofrør til LED-lys eller skifte af ventilatorer. Det er relevant at skrive sine løbende planer ind i en miljøledelse og vise at man når sine mål.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle