Undersøgelse: To sotyper giver markant øget risiko for stor pattegrisedødelighed

I undersøgelse i en udvalgt besætning satte Danvet fokus på ved hvilke type af søer, pattegrisene dør.

Af Anders Elvstrøm, dyrlæge, Danvet

Dødelighed blandt pattegrise er et fokuspunkt i alle sohold.

Der er lavet mange undersøgelser af, hvad pattegrisene dør af og hvornår. I denne undersøgelse valgte vi at vende det om og i stedet fokusere på ved hvilke type af søer, pattegrisene dør.

Der er stor sandsynlighed for, at risikoen for døde pattegrise er forskellig alt efter sotype, fx en ”normal” so med egne grise sammenlignet med en 1-trins ammeso.

Vores ide var, at vi ved at identificere forskellige sotyper med høj risiko for pattegrisedødelighed, kan redde flere pattegrise ved at øge fokus på risikosøerne i den kritiske periode.

Undersøgelse i sobesætning

Undersøgelsen blev udført i en sobesætning med 64 faringer pr. uge.

Besætningen har gennemsnitligt 16,6 levendefødte og 15,1 fravænnede pr. kuld. Dødeligheden blandt pattegrisene ligger på 11 procent.

Søerne blev inddelt i syv sotyper, som er defineret i tabel 1. Data for pattegrisedødelighed blev indsamlet konsekvent gennem fem uger. For alle døde pattegrise registreredes sotype, soens læg nr., dødsårsag og pattegrisens alder, vægt og køn.

Sotype har betydning for pattegrisedødelighed

I undersøgelsesperioden døde der 538 pattegrise.

Tabel 2 giver en oversigt over dødsårsagerne - fordelingen adskiller sig ikke fra tidligere undersøgelser, eks. Projekt pattegriseliv fra Seges.

Og sotypen har betydning for dødeligheden. Der dør langt flere pattegrise hos de søer, hvor man samler små pattegrise ved kuldudjævning og hos step 1 ammesøer.

Det er ikke nogen nyhed, at dødeligheden er størst blandt de mindste grise, men da størstedelen af grisene dør af sult, kan der ved en øget indsats hos disse risikosøer reddes flere pattegrise.

Mere overraskende er, at step 1 ammesøer faldt i gruppen som risikosøer. Pattegrisene, der lægges til step 1 ammesøer er levedygtige grise, som burde have høj overlevelse. Den dominerende dødsårsag er klemning, så også her vil forbedrede procedurer og øget opmærksomhed kunne redde griseliv.

Figur 1. I diagrammet til venstre ses typefordelingen af søer og i diagrammet til højre ses fordelingen af døde pattegrise ved de enkelte typer søer

 

Figur 2. Procentvis fordeling af døde pattegrise ved de syv typer søer

 

Figur 3. Antal døde grise relateret til soens læg nummer

 

Figur 4. Dødsårsager hos de fire sotyper, hvor der var den højeste dødelighed.

Den dominerende dødsårsag for hver sotype er markeret med en stjerne (sotyperne ”Byt”, ”Ammeso” og ”Opsamling” stod kun for hhv. 5 pct., 4 pct. og 2 pct. af alle døde grise)

Er hangrise nogle skravl?

Ved denne undersøgelse blev der fundet en skæv kønsfordeling hos de døde pattegrise. Kønsfordeling blandt de fødte pattegrise er ikke registreret, men selv hvis der fødes eks. 52 procent hangrise, er den procentvise dødelighed blandt hangrise signifikant forøget.

Aldersfordelingen på de døde hangrise viser, at de ikke dør som følge af kastration, hvilket ellers er en nærliggende forklaring på overdødeligheden.

Derimod er der især mange døde hangrise hos de sotyper, som ligger med nye grise, så noget tyder på, at hangrisene er mere følsomme for at blive flyttet væk fra deres egen mor.

Figur 5. Kønsfordeling af døde grise hos de fire sotyper, hvor der var højst dødelighed

 

Faktaboks

Anbefalinger

  • Tilstræb at bytte færre grise generelt
  • Tilstræb at bytte hungrise frem for hangrise
  • Tag hånd om de små, men ikke (kun) ved at flytte dem
  • Fokus på ihjellagte: Besætningen her mistede 150 gode grise ved klemning på fem uger

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle