Vaskerobot til 100.000 kr. skal sænke klimabelastning fra grise

En lille robot skal trille rundt i svinestalden og sætte en stopper for udledning af klimaskadelig metan ved at fjerne alle rester af gødning fra gyllekummerne. Robotten ventes at komme til at koste i omegnen af 100.000 kr.

Projektet GreenSlurry er i gang med at ud udvikle en vaskerobot, som skal lette svinestaldenes klimaaftryk.

Med en raffineret vaskearm, skal robotten fjerne alle rester af gødning fra gyllekanalerne mellem hvert hold svin, og på den måde give de metan-producerende bakterier dårligere vækstbetingelser.

Metan er en klimagas med 25 gange så stærk effekt som CO₂. GreenSlurry har derfor fået en bevilling på 8,3 mio. kr. fra den særlige klimapulje, som GUDP havde til rådighed i 2020.

Det fortæller Miljøstyrelsen på deres hjemmeside.

Robot skal gøre rent før hvert nyt hold

I dag virker gødningsresterne på bunden af de tømte gyllekanaler som podemateriale i gyllen fra det ene grisehold til det næste, og det holder metanproduktionen oppe på et højt niveau.

”Ved at fjerne alle gødningsrester fra gyllekummen mellem hvert hold grise, kommer man af med de bakterier, som holder metanproduktionen oppe fra hold til hold,” forklarer projektleder Michael Jørgen Hansen, Aarhus Universitet.

”Metanproduktionen i gyllen stiger stødt i den periode, slagtesvinene går i stalden. Men hvis man får rengjort gyllekanalen fuldstændig hver gang, før et nyt hold rykker ind, vil bakterierne skulle starte forfra ca. hver tredje måned. På den måde dykker udledningen af metan med jævne mellemrum,” siger han.

Det er virksomheden Washpower, som udvikler selve robotten i samarbejde med universitetsforskerne og Seges. 

Gylle-metan gemmes til biogasanlæg

”Ved at fjerne gødningsresterne i gyllekanalen gør man derfor det stik modsatte af, hvad man gør i biogasanlægget: Der tilsætter man metanproducerende bakterier til gyllen for at få den højest mulige produktion af metan, som biogasanlægget er interesseret i,” forklarer Michael Jørgen Hansen.

På den måde kan man sige, at gyllens metanpotentiale bliver bevaret til biogasanlægget, hvor metanen kan udnyttes under kontrollerede forhold i stedet for at slippe ud og belaste klimaet.

Det bliver imidlertid ikke gratis at spare klimaet for metan.

Michael Jørgen Hansen forventer, at vaskerobotten vil komme til at koste omkring 100.000 kr. – penge som landmanden ikke umiddelbart kan tjene hjem igen.

”Men med vaskerobotten vil man være forberedt på den regulering, som kan komme i fremtiden – eventuelt i form af en afgift på udledning af metan,” siger han.

”Og selv hvis vi ikke får en regulering, ser vi allerede i dag, at selskaber som Danish Crown og Arla stiller klimakrav til leverandørerne, og landmændene skal nok forberede sig på flere krav i fremtiden,” vurderer han.

Dermed bliver vaskerobotten ét muligt virkemiddel på vejen mod en klimaneutral produktion.

Faktaboks

Robot kan sænke landbrugets udledning af klimagasser med to procent

  • Almindeligvis er det køerne, som bliver udråbt til landbrugets store metansyndere, men der er også metanudledning fra svineproduktion
  • Green Slurry-projektet forventer at kunne reducere udledningen fra stald og lager med op mod 60 procent.
  • Beregninger tyder på, at svineproducenterne ved at bruge vaskerobotten vil kunne spare klimaet for ca. 27 kg CO₂-ækvivalenter pr. produceret slagtesvin.
  • Udbredt til 9 mio. slagtesvin, vil besparelsen løbe op i omkring 240.000 tons CO2-ækvivalenter i alt, og det er godt 2 procent af landbrugets samlede udslip af klimagasser.

Kilde: Miljøstyrelsen

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle