Vi klarer os stadig fint uden zink

Blog fra grisebedriften: Thorben Agger oplever, at effektiviteten hos smågrisene er lige så god som dengang han brugte zink.

Af Thorben Agger - fortalt til Morten Thomsen

I foråret begyndte vi at bruge to nye fravænningsblandinger fra Mollerup Mølle, Plasma NoZink 1 og 2, i forbindelse med zinkophøret. Vi kører videre med begge blandinger, dog med den lille forskel, at vi skifter til Plasma NoZink2 et par dage tidligere end vi gjorde i begyndelsen.

Samtidig har vi rykket behandlingen mod coli fra dag 17 til dag 6 efter fravænning. Med disse ændringer er det faktisk mit indtryk, at vores effektivitet blandt smågrisene er lige så god som dengang vi brugte zink.

Det er ikke mit indtryk, at vi har mere diarré, blot kommer det tidligere end da vi brugte zink. Grisene er blevet mere ensartede, men det hænger ikke sammen med foderændringerne, men skyldes, at vi har fået styr på pcv2-vacciationen.

Vores høst har været god. Særligt har hvede og vinterbyg med 9,5 ton pr. ha givet gode udbytter, men raps og havre har også givet godt. Vårbyg har også givet over gennemsnit.

Vores udgifter til tørring er meget små i år. Selvom høsten har været god, så får det ingen indflydelse på foderets sammensætning. Senere denne uge skal jeg have lavet proteinanalyser af kornet. På landsplan er indholdet jo til den lave side, men jeg har en forventning om, at mit korn ligger rimelig godt.

Vi har lige fået nye svar på PRRS. Det viser sig, at der stadig er enkelte reagenter hos de største smågrise og hos nogle slagtesvin. Selvom der er reagenter, så oplever jeg, at der er ro på infektionen i stalden.

Vi har ikke sygdom, vi kan henføre til PRRS. I løbet af efteråret skal vi sammen med dyrlægen lave en plan, for hvordan vi kommer helt af med PRRS.

I foråret steg vores sodødelighed, uden at vi egentlig kunne finde en årsag. Dengang overvejede vi, om vi skulle lave en handlingsplan for at reducere dødeligheden, men før vi nåede at komme i gang med det, så faldt dødeligheden af sig selv, og den har ligget på et rimeligt niveau de senste par måneder.

Det største problem på det sundhedsmæssige felt er fortsat eftervirkningerne af, at grisene ikke fik den korrekte mængde pcv2-vaccine. I slagtesvinestalden er det tydeligt, at grise, der ikke fik den korrekte mængde vaccine, er mere uens end grise under 60-70 kg, som alle har fået den rette dosis.

Faktaboks

Thorben Agger

  • Ejer af Ny Glarbjerg ved Lomborg i Vestjylland. Blogger til Svin Plus
  • Full-line produktion med 320 søer og årlig produktion af ca. 11.000 slagtesvin
  • Besætningen totalsaneret i foråret 2019
  • To rundbuestalde med 1.650 stipladser til slagtesvin indviet maj 2019
  • Indkøb af polte
  • Søer, smågrise og ca. 5.000 slagtesvin får tildelt hjemmeblandet foder. Ca. 6.000 slagtesvin er på færdigfoder
  • 290 hektar. Markplan til høst 2020 omfatter vårbyg, vinterhvede, frøgræs, vinterraps og havre

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle