Efter flere års fremskridt bød 2021 på stilstand og højere dødelighed i griseproduktionen

Nye tal viser stagnering i produktivitetstal for griseproduktionen. Det er ikke tilfredsstillende mener direktør i Sektor for gris. Den totale pattegrisedødelighed er steget til det højeste niveau nogensinde, ifølge den nye opgørelse.

De senere års fremgang i dansk griseproduktion er gået i stå.

Det viser Landsgennemsnittet for produktivitet i produktionen af grise i 2021, der netop er udgivet. 

Efter at have dokumenteret fremgang på væsentlige parametre som pattegrise- og sodødelighed, fravænnede grise pr. årsso og fodereffektivitet, i de foregående år, er tallene for 2021 stort set stagneret i forhold til tallene for 2020. 

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Ved at dykke ned i udgivelsen fremgår det, at hovedkonklusionen på baggrund af tallene er at, der blev set fremgang i produktivitet for smågrise, marginal fremgang i produktiviteten for sobesætninger og ingen fremgang for slagtegrisebesætninger, og at dødeligheden steg for alle dyregrupper.

Sidstnævnte indeholder det nok mest mediedækkede område, nemlig den totale pattegrisedødelighed, og her er niveauet steget. 

Den totale pattegrisedødelighed, som er dødeligheden i farestalden og antal dødfødte grise, steg fra 23,1 procent i 2020 til 23,4 procent i 2021, svarende til en stigning på 0,3 procentpoint.

Med undtagelse af et lille fald i 2020 på 0,1 procent har tallet været stigende siden 2017.

Ikke tilfredstillende

Uden at nævne den totale pattegrisedødelighed direkte i meddelelelsen, kalder direktør i Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris, Christian Fink Hansen tallene for "ikke tilfredsstillende".

- Det siger sig selv, at vi ikke er tilfredse med, at vi ikke har forbedret produktiviteten mere i forhold til 2020. Vi har løbende brugt betydelige ressourcer på forskning og udvikling for at øge antallet af fravænnede grise pr årsso. Når vi blot ser en stigning på 0,1 i 2021 i forhold til 2020, skyldes det en stigning i dødeligheden indtil fravænning. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende. Det samme gør sig gældende for sodødeligheden, siger Christian Fink Hansen og fortsætter:

- Vores resultater fra forskning og innovation skal i højere grad ud at leve på bedrifterne, det skal de blandt gennem vores vision for fremtidens griseproduktion, som vil opstille konkrete mål på udvalgte områder, som vi ved skaber bedre dyrevelfærd. Det skal give os mulighed for at følge systematisk op og sikre, at der er konsekvenser, hvis ikke vi leverer, siger direktør i Sektor for gris i Landbrug & Fødevarer, Christian Fink Hansen. 

Nærmest uændret foderudnyttelse

På fodereffektiviteten viser opgørelsen over landsgennemsnittet en lille stigning i daglig tilvækst og en stort set uændret foderudnyttelse. Heller ikke på fodereffektivitet, er Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris tilfredse. 

- Vi havde naturligvis gerne set en fortsat forbedring i fodereffektiviteten, som vi har set i de foregående år. Vi må konstatere at for både smågrisene og slagtedyrene, er produktiviteten stort set uændret fra 2020 til 2021. Også her bruger vi betydelige ressourcer på forskning og udvikling, som vi skal blive bedre til at få de resultater ud at leve i besætningerne, slutter Christian Fink Hansen, direktør i Sektor for gris, Landbrug & Fødevarer.

LandbrugsAvisen har forsøgt at få Christian Fink Hansen til at svare på, hvad forklaringen på de dårlige resultater er, og også om det er en udvikling, der får konsekvenser, men det har ikke været muligt inden redaktionens deadline.

OBS. Artiklen er ændret d. 23/1 -23 kl. 10.28. Tidligere fremgik det at niveauet for dødeligheden aldrig har været højere. Dette var ikke korrekt. 

Faktaboks

Datagrundlag

Datagrundlaget for landsgennemsnittet er baseret på data fra danske besætninger indsamlet for 2021 samt data indsamlet fra tidligere års notat for Landsgennemsnit for produktivitet udgivet af Seges.

Datamaterialet for 2021 omfattede 862 sobesætninger med samlet cirka 701.000 årssøer, 582 smågrisebesætninger med knap 14,5 mio. producerede smågrise og 985 slagtegrisebesætninger med godt 8,7 mio. producerede slagtegrise. Datamaterialet for 2021 indeholder dermed flere besætninger, årssøer og producerede grise sammenlignet med tidligere år.

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle