Grisedirektør: Vi leverer på klimadagsordenen og mere er på vej

Grisesektoren skal levere på klimakontoen. Meget er opnået og mere er på vej, påpegede Christian Fink Hansen, sektordirektør i L&F Gris, i sin faglige beretning.

Med et forestående folketingsvalg om få dage, der har haft CO2-emissioner og afgifer som gennemgående tema, var det ikke overraskende, at klimadagsordenen var en del af den faglige beregning, som Christian Fink Hansen stod for ved Årsmødet for griseproducenter.

Han slog på, at sektoren allerede er i fuld gang med omstillingen. For eksempel har sektoren reduceret ammoniakfordampningen med 477 ton pr år. Det er en følge af forbedret fodereffektivitet og en lille reduktion i foderets proteinindhold.

- I vores aftale med Miljø- og fødevareministeriet skulle vi nå det reduktionsmål inden 2024. Og nu her midtvejs i aftaleperioden er det nået. Det er super godt gået, pointerede han.

For at mindre fordampningen yderligere ser han det som oplagt at søge tilskud til teltoverdækning, som en ny miljøteknologi-pulje muliggør. 

- ...foreløbige måleresultater fra en igangværende målekampagne viser, at ammoniaktabet fra teltoverdækkede gyllebeholdere er meget lavere end det emissionstal, der for nuværende anvendes i jeres miljøgodkendelser, fremhævede Christian Fink Hansen.

I samme boldgade nævnte han, at der fra årsskiftet ventes lovkrav om hyppig udslusning i alle slagtegrisestalde og alle nye stalde til smågrise og søer. 

På den teknologiske front er der også nyt i form af en luftrenser fra SKOV, der efter undersøgelser fra Seges Innovation, er kommet på teknologlisten.

Renseren er i stand til at reducere ammoniakkoncentrationen med gennemsnitligt 96 procent og lugtemissionen med gennemsnitligt 77 procent for den luft, der blev ledt ud af stalden via punktudsugning.

Faktaboks

Fire andre nedslag i den faglige beretning

PRRS: Udrulningen af PRRS-planen, der sigter efter at mindske PRRS-forekomsten i de danske grisebesætninger, fortsætter. Status er, at 2.934 CHR-numre svarende til 58 procent har en deklareret PRRS-status. Dermed mangler 2.157 besætninger med ukendt status at komme i arbejdstøjet.InterPIG: Spanien og Danmark har de senere år kæmpet om at have de laveste produktionsomkostninger. I 2021 er Danmark markant foran de spanske konkurrenter på produktionsomkostningerne. Forspringet tilskrives først og fremmest et effektivt avlsprogam og primærproducenternes evne til at implementere ny viden.Fosfor: Høj effektivitet kommer sektoren til gode i forhold til det nødvendige areal til udbringning af gødning fra griseproduktionen. I august blev fosforloftet reduceret fra 35 til 33 kilo fosfor pr. hektar, og fra 2025-2026 reduceres loftet yderligere til 29 kilo. I den kommende gødningssæson kan udbringes gylle fra flere slagtegrise pr. hektar end den seneste gødningssæson som følge af mindre tilsat fosfor i foderet og en ny, mere faglig korrekt beregningsmetode.Yver: Seges Innovation og Aarhus Universitet arbejder med kunstige yvere for at hjælpe pattegrise i store kuld, så de kan vokse og ikke bliver klemt. Resultater viser, at pattegrise, der blev lagt til de kunstige yvere tog på i vægt i de første timer efter faring og alle 18 grise i kuldet overlevede frem til dag tre.

Emneord

Grisekongres 2022

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle