Grovvare-direktør får vigtig top-post

Dakofo-direktør Asbjørn Børsting, tidligere koncernchef i DLG og direktør for LandbrugsRaadet, er ny præsident for EU´s Foderorganisation - FEFAC

FEFAC - den europæiske foderorganisation - her netop valgt Asbjørn Børsting som præsident. Det skete på orgnisationens årsmøde den 3. juni 2020.

FEFAC er brancheorganisation for den samlede foderindustri i EU, og organisationen har altså valgt direktøren for Dakofo, der står for Dansk Korn og Foderstof Importørernes og Eksportørers Fællesorganisation, som præsident.

Asbjørn Børsting har været direktør i Dakofo siden 2015. Fra 1994-2015 var han koncernchef i DLG og fra 1990-1994 adm. direktør i LandbrugsRaadet.

"Vi står foran en meget interessant fremtid, hvor foderbranchen har en rolle at spille i forhold til at løse nogle af de samfundsudfordringer vi står overfor. Det er derfor en spændende opgave, at Asbjørn Børsting skal stå i spidsen for FEFACs bestyrelse. Arbejdet i FEFAC hænger godt sammen med alt det, vi arbejder på herhjemme i Dakofo – så vi ser mange synergieffekter", siger Dakofos bestyrelsesformand Torben Christensen.

Dakofo aflyste i marts sin årlige generalforsamling på grund af corona-krisen. I stedet holdes generalforsamlingen fedag den 19. juni 14-15 som et virtuelt møde via Microsoft Teams.

Faktaboks

  • FEFACs medlemskreds dækker foderbrancheforeningerne i 22 EU-lande samt foreninger i Schweiz, Tyrkiet, Norge, Serbien og Rusland med status som associerede medlemmer. Den europæiske foderindustri beskæftiger over 100.000 personer på ca. 3.500 produktionssites. EU's samlede produktion af foderblandinger udgør 164 mio. tons årligt. Omsætningen for den europæiske foderindustri er estimeret til 50 milliarder euro.
  • FEFAC blev stiftet i 1959 og er i dag en anerkendt EU-brancheorganisation, der agerer som den europæiske foderbranches talerør. Udover arbejdet i EU har FEFAC også transatlantiske og globale samarbejder med søsterorganisationer verdenen rundt.
  • FEFAC beskæftiger sig med de centrale arbejdsfelter med relation til EU's fodervirksomheder. Klima og bæredygtighed, fødevare- og fodersikkerhed, dialog med EU-Kommissionen, samarbejde med og om handelsrelationer i dialog med kædepartnerne er blandt de mest centrale arbejdsfelter i FEFAC.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle