Grovvareselskaber høster overskud på smågriseproduktion

DanPiglet går fra rødt til sort som følge af svinepest.

DanPiglet, der gennem rugerivirksomheden DanHatch er ejet af de store andelsgrovvareselskaber Danish Agro og DLG i fællesskab, kommer ud af 2019 med et solidt overskud på 11.5 mio. kr. efter skat.

Det er på alle måder et tilfredsstillede resultat efter et underskud på 16 mio. kr. i regnskabet året før, hedder det i den netop offentliggjorte årsrapport.

Det gode resultat tilskrives de gode afsætningspriserne på smågrise som følge af svinepesten i Kina.

Desuden er foderpriserne gennem året faldet til et mere normalt prisleje.

Ledelsen forventede ellers i seneste årsrapport et negativt resultat for 2019, men som følge af ovenstående gunstige udvikling i bytteforholdet, blev resultatet i stedet et tilfredsstillende overskud.

Udfordret på produktivitet

Den gennemsnitlige produktivitet på anlæggene har i 2019 ligget på et lavere niveau end i de foregående år.

Det skyldes en række forskellige produktionsproblemer. Flere af udfordringerne er gennem året blevet håndteret, og produktiviteten viser i årets sidste kvartal atter en stigende tendens.

Ved årsskiftet giver en besætning dog fortsat betydelige problemer, idet den efter en vellykket sanering for PRRS2 atter blev smittet i oktober måned – denne gang med PRRS EU.

Stadig til salg

DanPiglet-gruppen producerede i 2019 i alt 269.241 smågrise baseret på 8.490 årssøer. Effektiviteten lå på 31,7 producerede grise pr. årsso, hvilket er et fald på godt 2 pct. ved sammenligning med det foregående år,

DanHatch-koncernen har flere år tilbage som ejer af DanPiglet A/S fastlagt den overordnede strategi at foretage en kontrolleret afvikling af svineaktiviteterne inden for en overskuelig tidshorisont.

Denne strategi fastholdes til trods for den positive økonomiske udvikling gennem 2019, og det forventes, at der vil ske afhændelse af produktionsanlæg i løbet af 2020.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle